Schoolgids

Identiteit

Wij zijn een openbaar, categoraal gymnasium. Dat maakt ons uniek in de regio. Gymnasium Apeldoorn is een veilige, kleine school waar iedereen betrokken is met elkaar. Een plek waar je nieuwsgierig kunt zijn en kritisch leert denken. Wij kijken ieder jaar zorgvuldig om ons heen en steeds weer vallen bepaalde dingen op. Dat leerlingen bij ons een zelfstandige werkhouding ontwikkelen. Ze staan open voor hulp, van docenten en van elkaar. Ze kunnen de werkelijkheid rationeel onderzoeken, ideeën uitdenken en zelf oordelen. Ze onderzoeken de ruimte om onbelemmerd slim te zijn. Hier op school hangt een plezierige sfeer waar mooie dingen ontstaan.

Motto meer dan 100 jaar oud

Deze unieke sfeer komt niet uit de lucht vallen. Al sinds de oprichting van Gymnasium Apel­doorn in 1913 is dit ons motto: Beatus homo qui invenit sapientiam | Gelukkig is de mens die wijsheid vindt

Het is een ontwikkelingsmotto opgebouwd uit vier klassieke begrippen:

• Beatus: gelukkig, gezegend, fortuinlijk

• Homo: mens, rationeel wezen, sociaal wezen

• Invenire: vinden of ontdekken wat bedekt is, maar wel aanwezig

• Sapientiam: wijsheid, inzicht in de werkelijk­heid, theoretisch en praktisch

nieuwsgierig * betrokken * onderscheidend * samen

Wijsheid vinden doe je ook nooit volledig indi­vidueel. Je groeit op met elkaar en bent er voor elkaar. Veiligheid en saamhorigheid vormen de kracht van onze school. Het schept de voor­waarden voor leerlingen om behalve inzicht ook hun geluk te vinden. Dit motto is de drager van ons lesaanbod en onze leer- en werkom­geving. Eigenlijk vloeit alles wat wij doen voort uit dit motto, ook onze missie en visie. En natuurlijk de vertaling naar onze onderwijsdoelen. In deze infographic is onze identiteit als totaal samengevat. De vier kernwaarden die het geheel dragen zijn:
nieuwsgierig * betrokken * onderscheidend * samen