Schoolgids

Kluisjes

Alle leerlingen van het Gymnasium hebben de beschikking over een kluisje. In dit kluisje kunnen persoonlijke eigendommen bewaard worden.

Voor de leerling gelden de volgende afspraken:

  • Je moet je kluisje altijd afsluiten.
  • Het kluisje is bestemd voor kleding, schoolboeken en het veilig opbergen van kostbare goederen. Illegale middelen (alcohol, drugs, wapens, vuurwerk etc.) mogen niet in het kluisje aanwezig zijn. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
  • De school behoudt zich het recht voor om kluisjes op inhoud te inspecteren wan­neer dit volgens de schoolleiding nodig is. Dit gebeurt uitsluitend in bijzondere gevallen. Goederen die niet in het kluisje thuishoren worden door de schoolleiding verwijderd.
  • Spullen die in het kluisje worden aangetroffen en waar redelijkerwijs van kan worden aangenomen, dat deze door misdrijf verkregen zijn of die verboden zijn, overhandigen we aan de politie met naam en toenaam van de betrokken gebruiker.
  • Beschadigingen aangebracht of veroorzaakt door nalatig­heid van de ‘gebruiker’ zijn voor rekening van jou.
  • De schoolleiding stelt zich bij vermissing van eigendommen uit het kluisje niet aanspra­kelijk.