Schoolgids

Kluisjes

Alle leerlingen van het Gymnasium hebben de beschikking over een kluisje. Leerlingen krijgen een kluissleutel die ze houden tot ze weer van school afgaan. Aan het begin van het schooljaar kan bij de claviger van K17 een sleutel worden opgehaald. Voor de leerling gelden de volgende afspraken:

  • Het kluisje is alle jaren dat je op school zit van jou. Je houdt de sleutel dus alle jaren dat je op school zit bij je.
  • Je betaalt € 15,- sleutelborg via een machtigingsformulier, ondertekend door je ouders. Deze machtiging lever je in bij de claviger van K17. In ruil daarvoor krijg je de sleutel.
  • Zodra je van school gaat, lever je de originele sleutel bij de claviger van K17 in. Daarna krijg je het machtigingsformulier weer terug.
  • Mocht je de sleutel verliezen, dan meld je dit direct bij de claviger. De school zorgt dan voor een duplicaat tegen betaling van € 6,-.
  • Je moet je kluisje altijd afsluiten.
  • Het kluisje is bestemd voor kleding, schoolboeken en het veilig opbergen van kostbare goederen. Illegale middelen (alcohol, drugs, wapens, vuurwerk etc.) mogen niet in het kluisje aanwezig zijn. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
  • De school behoudt zich het recht voor om kluisjes op inhoud te inspecteren wan­neer dit volgens de schoolleiding nodig is. Dit gebeurt uitsluitend in bijzondere gevallen. Goederen die niet in het kluisje thuishoren worden door de schoolleiding verwijderd.
  • Spullen die in het kluisje worden aangetroffen en waar redelijkerwijs van kan worden aangenomen, dat deze door misdrijf verkregen zijn of die verboden zijn, overhandigen we aan de politie met naam en toenaam van de betrokken gebruiker.
  • Beschadigingen aangebracht of veroorzaakt door nalatig­heid van de ‘gebruiker’ zijn voor rekening van jou.
  • De schoolleiding stelt zich bij vermissing van eigendommen uit het kluisje niet aanspra­kelijk.