Schoolgids

Kwaliteitszorg

Een vanzelfsprekendheid, omdat wij als school verantwoordelijk zijn voor onze onderwijskwaliteit en een prettige leeromgeving. Wij hebben als school ook de permanente wens om onszelf steeds weer te verbeteren. Daarom nemen wij de uitkomsten van de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken zeer serieus. We hebben een hoog ambitieniveau als het gaat om het bewaken van de kwaliteit.

Gymnasium Apeldoorn heeft de volgende manieren om kwaliteit te toetsen en te monitoren:

  • We stellen onszelf regelmatig de vraag of we de goede dingen doen om onze doelen te realiseren. Zie hiervoor ook ons schoolplan. Als blijkt dat bijsturing nodig is, dan doen we dat via onze schooljaarplannen.
  • We kijken hoe onze acties bijdragen aan de kwaliteit die we nastreven en maken dit zichtbaar.
  • We vragen ook leerlingen, ouders en externen om hun mening, voor een zo breed mogelijk spectrum aan ervaringen en indrukken.