Schoolgids

Lessen

Lestijden en tabellen

Voor alle leerjaren is er een andere verdeling van vakken. Ook het aantal lesuren per week per vak wisselt ieder jaar. Een overzicht hiervan staat in deze lessentabel.
De school kent een rooster met lessen van 50 minuten. Dit is de normale dagindeling:

1e uur08.10-09.00
2e uur09.00-09.50
3e uur09.50-10.40
Kleine pauze10.40-11.00
4e uur11.00-11.50
5e uur11.50-12.40
Grote pauze12.40-13.10
6e uur13.10-14.00
7e uur14.00-14.50
8e uur14.50-15.40
9e uur15.40-16.30

De schoolbel gaat drie keer: om 08.05 uur bij de start en aan het eind van de pauzes. Deze belmomenten sporen leerlingen aan om naar het lokaal te gaan. De leswisselingen tussen de pauzes in verlopen zonder bel. Op deze manier ontstaat er rust in de school.

Rooster

Het schooljaar bestaat met ingang van het schooljaar 2020-2021 uit twee periodes: periode 1 start 1 september 2020 en periode 2 start 10 januari 2021.

Lesuitval

Soms valt een lesuur uit. Eersteklassers en andere onderbouwleerlingen gaan dan – zo veel mogelijk onder toezicht – in een lokaal aan de slag met behulp van hun studiewijzer. Hun aanwezigheid wordt gecontroleerd. Ze mogen het schoolterrein niet verlaten.
Van leerlingen uit de bovenbouw wordt verwacht dat zij zelf hun tussenuren zinvol benutten. De mediatheek staat tot hun beschikking om tijdens tussenuren of tijdens lesuren die uitvallen extra studie-uren te maken. Iedere leerling uit de bovenbouw moet, afhankelijk van het gekozen vakkenpakket, een verplichtaantal studie-uren (S-uren) maken. De leerlingen horen aan de start van het schooljaar van hun mentor hoeveel studie -uren zij moeten maken.

WhatsApp-groep

Aan het begin van het schooljaar maakt iedere klas een eigen WhatsApp-groep, de moderne variant op de ouderwetse telefoonketen. Als bijvoorbeeld onverwacht het eerste uur uitvalt, wordt dat via deze groep doorgegeven.