Schoolgids

Lessen

Lestijden en tabellen

Het schooljaar bestaat uit vier periodes. Voor alle leerjaren is er een andere verdeling van vakken. Ook het aantal lesuren per week per vak wisselt ieder jaar. Een overzicht hiervan staat in deze lessentabel.

50-minutenrooster

De lessen duren 50 minuten. Leerlingen dienen op schooldagen beschikbaar te zijn van 08.10 uur tot en met 16.30 uur. De lestijden zijn als volgt:

1e uur08.10-09.00
2e uur09.00-09.50
3e uur09.50-10.40
kleine pauze10.40-11.00
4e uur11.00-11.50
5e uur11.50-12.40
grote pauze12.40-13.10
6e uur13.10-14.00
7e uur14.00-14.50
8e uur14.50-15.40
9e uur15.40-16.30

De schoolbel gaat op drie momenten van de dag: 5 minuten voor het begin van het eerste uur (08.05) en nogmaals wanneer de eerste les echt start (08.10 uur). Daarnaast gaat de bel 5 minuten voordat de pauzes eindigen (10.55 uur en 13.05 uur), bedoeld om de leerlingen aan te sporen om tijdig naar het leslokaal te gaan. Om 11:00 uur en 13:10 uur, wanneer de bel nogmaals luidt, dienen zij in het lokaal te zijn. De leswisselingen tussen de pauzes in verlopen zonder bel. Op deze manier ontstaat er rust in de school.

Lesuitval

Soms valt een lesuur uit. Eersteklassers en andere onderbouwleerlingen gaan dan – zo veel mogelijk onder toezicht – in een lokaal aan de slag met behulp van hun studiewijzer. Hun aanwezigheid wordt gecontroleerd. Ze mogen het schoolterrein niet verlaten.
Van leerlingen uit de bovenbouw wordt verwacht dat zij zelf hun tussenuren zinvol benutten. De mediatheek staat tot hun beschikking om tijdens tussenuren of tijdens lesuren die uitvallen extra studie-uren te maken. Iedere leerling uit de bovenbouw moet, afhankelijk van het gekozen vakkenpakket, een verplicht aantal studie-uren (S-uren) maken. De leerlingen horen aan de start van het schooljaar van hun mentor hoeveel studie -uren zij moeten maken.

WhatsApp-groep

Aan het begin van het schooljaar maakt iedere klas een eigen WhatsApp-groep, de moderne variant op de ouderwetse telefoonketen. Als bijvoorbeeld onverwacht het eerste uur uitvalt, wordt dat via deze groep doorgegeven.