Schoolgids

Lessen

Lestijden en tabellen

Voor alle leerjaren is er een andere verdeling van vakken. Ook het aantal lesuren per week per vak wisselt ieder jaar. Een overzicht hiervan staat in deze lessentabel.

45-minutenrooster

Binnen de richtlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft de school een programma opgesteld om systematisch te werken aan de cognitieve ontwikkeling, de leervaardigheden en het welbevinden van de leerlingen. Schoolbreed is een NPO-uur ingeroosterd van 8.10 uur tot 8.55 uur. Het NPO-uur kan worden ingezet voor extra mentortijd, maatwerk (ondersteuning, verdieping of verbreding), trainingen of zelfstudie. Het wordt niet gebruikt voor reguliere lessen. Dit 45-minutenrooster loopt gedurende de NPO-periode, dus tot juli 2023.
Het NPO-uur is niet vrijblijvend. We verwachten dat leerlingen op het NPO-uur aanwezig zijn als ze daarvoor zijn uitgenodigd. Als een leerling zelf behoefte heeft aan extra uitleg, dan kan deze uiteraard het initiatief nemen en een afspraak maken met een docent over de wijze van ondersteuning.

Op dringend advies van de overheid hebben we besloten gescheiden pauzes voor de onderbouw en de bovenbouw in te voeren met ingang van 6 december 2021.

Leerlingen dienen op schooldagen beschikbaar te zijn van 08.10 uur tot en met 16.30 uur. De lestijden zijn als volgt:

klas 1,2,3klas 4,5,6
0e uur08.10-08.55 = NPO uur0e uur08.10-08.55 = NPO uur
1e uur08.55-09.401e uur08.55-09.40
kleine pauze09.40-10.002e uur09.40-10.25
2e uur10.00-10.45kleine pauze10.25-10.45
3e uur10.45-11.303e uur10.45-11.30
4e uur11.30-12.154e uur11.30-12.15
grote pauze12.15-12.455e uur12.15-13.00
5e uur12.45-13.30grote pauze13.00-13.30
6e uur13.30-14.156e uur13.30-14.15
7e uur14.15-15.00/NPO*7e uur14.15-15.00/NPO*
8e uur15.00-15.45/NPO*8e uur15.00-15.45/NPO*
9e uur15.45-16.30/NPO*9e uur15.45-16.30/NPO*

De schoolbel gaat drie keer: bij de start en aan het eind van de pauzes. Deze belmomenten sporen leerlingen aan om naar het lokaal te gaan. De leswisselingen tussen de pauzes in verlopen zonder bel. Op deze manier ontstaat er rust in de school.

Rooster

Het schooljaar bestaat met ingang van het schooljaar 2020-2021 uit twee periodes: periode 1 start 1 september 2020 en periode 2 start 10 januari 2021.

Lesuitval

Soms valt een lesuur uit. Eersteklassers en andere onderbouwleerlingen gaan dan – zo veel mogelijk onder toezicht – in een lokaal aan de slag met behulp van hun studiewijzer. Hun aanwezigheid wordt gecontroleerd. Ze mogen het schoolterrein niet verlaten.
Van leerlingen uit de bovenbouw wordt verwacht dat zij zelf hun tussenuren zinvol benutten. De mediatheek staat tot hun beschikking om tijdens tussenuren of tijdens lesuren die uitvallen extra studie-uren te maken. Iedere leerling uit de bovenbouw moet, afhankelijk van het gekozen vakkenpakket, een verplichtaantal studie-uren (S-uren) maken. De leerlingen horen aan de start van het schooljaar van hun mentor hoeveel studie -uren zij moeten maken.

WhatsApp-groep

Aan het begin van het schooljaar maakt iedere klas een eigen WhatsApp-groep, de moderne variant op de ouderwetse telefoonketen. Als bijvoorbeeld onverwacht het eerste uur uitvalt, wordt dat via deze groep doorgegeven.