Schoolgids

Maatschappelijke stage (MAS)

In klas 4 doen onze leerlingen een maatschappelijke stage. Minimaal 15 uur vrijwilligerswerk als onderdeel van hun schoolcarrière. Ze kiezen zelf iets wat ze leuk vinden om te gaan doen, zolang het maar aan de voorwaarden voldoet, waarbij centraal staat dat de stage zinvol moet zijn. Het gaat hier om de balans tussen waarde voor de leerling en waarde voor de samenleving. Tijdens deze stage maken leerlingen contact met nieuwe groepen en leveren een bijdrage aan de samenleving met hun belangeloze inzet. Tegelijk ontwikkelen zijn hun eigen persoonlijkheid.

Zelf meedoen

Er mag veel ruimte zijn voor het eigen initiatief van de leerling. Die is immers aan zet nu, dus ruim baan voor eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht! Leerlingen zoeken zelf een stageadres – vaak leuk en leerzaam; soms ook lastig. Als het nodig is helpen wij met zoeken en/of bemiddelen. Via deze maatschappelijke stage levert de school een bijdrage aan de profilering van Apeldoorn en omliggende plaatsen. De school treedt via de leerlingen naar buiten en zij halen de samenleving weer een stukje naar binnen. Dit sluit goed aan bij onze identiteit en onze doelen rondom burgerschap.  

Onderdeel van PTA

De maatschappelijke stage is niet langer wettelijk verplicht. Omdat burgerschapsvorming hoog op de agenda staat, vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen een actieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Daarom is de maatschappelijke stage een onderdeel van het PTA en moet het ook zijn afgerond om bevorderd te kunnen worden naar klas 5.