Schoolgids

Mentor

Iedere leerling heeft een mentor, van klas 1 tot en met klas 6. De mentor is de eerste contactpersoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Iemand bij wie een leerling altijd terecht kan, een vraag kan stellen of een zorg kan delen. Een schouderklopje of een hart onder de riem zijn dan snel gegeven. Door de manier waarop mentoren en docenten samenwerken, zijn wij goed op de hoogte van het sociaal-emotioneel welzijn van de leerlingen. De mentor houdt de schoolresultaten in de gaten en heeft een goed beeld van capaciteiten, vorderingen, eigenschappen en werkhouding. In gesprek met de leerling laat de mentor de leerlingen reflecteren op hun persoonlijke vaardigheden. Zo komen vanzelf de sterke en zwakke punten naar voren en dus ook mogelijke ontwikkelpunten voor een komende periode.

Zelf oplossingen vinden

Wij willen graag dat leerlingen de best passende begeleiding en ondersteuning krijgen. De begeleiding van de mentor is persoonlijk en puur maatwerk. Het aanvragen van maatwerk doet de leerling zelf. Mentor en leerling overleggen samen wat er nodig is om optimaal te ontwikkelen en uiteindelijk komt de leerling met een plan. Leerlingen worden dus zo geholpen dat zij zelf oplossingen vinden die passen bij wie ze zijn en hoe ze fijn kunnen leren. Is er meer nodig dan deze basisbegeleiding, dan zoekt de mentor contact met het ondersteuningsteam. Via die weg komt er expliciete ondersteuning voor leerlingen met specifieke hulpvragen of persoonlijke omstandigheden.

Voor de continuïteit in de begeleiding neemt een mentor de leerlingen in principe voor 3 leerjaren achtereen onder zijn/haar hoede: van klas 1 t/m 3 en van klas 4 t/m 6.