Schoolgids

Ondersteuning

Als er meer nodig is dan alleen begeleiding

Op het Gymnasium Apeldoorn is een ondersteuningsteam dat mentoren, counselors en teamleiders adviseert over de begeleiding van leerlingen, met name bij problemen die extra zorg verlangen.

Soms heeft een leerling een sociaal-emotioneel probleem, hij voelt zich bijvoorbeeld somber of heeft een relationeel probleem, bijvoorbeeld altijd ruzie met klasgenoten of thuis. Wanneer de mentor de leerling niet verder kan helpen …

Ondersteuning

Sommige leerlingen hebben specifieke ondersteuning nodig om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. In de ondersteuningsroute is aangegeven welke route doorlopen wordt wanneer een leerling aanvullende begeleiding nodig heeft. De mentor is hierin de spil en zal samen met de leerling en ouders ondersteuningsbehoeften signaleren en eerst zelf de benodigde ondersteuning bieden aan de leerling. Wanneer er meer begeleiding nodig is kan de leerling op verzoek van de mentor door de afdelingsleider aangemeld worden bij het ondersteuningsteam.

Team van experts

De aanmelding voor het ondersteuningsteam komt terecht bij de ondersteuningscoördinator, mevr. Mariska Arendsen (GZ-psycholoog/orthopedagoog). Zij coördineert het proces en ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon uit het ondersteuningsteam. In dit team zijn onder andere een GZ-psycholoog, een orthopedagoog, een intern begeleider en een schoolmaatschappelijk werker actief. De begeleider gaat in gesprek met de leerling om te bekijken welke ondersteuning noodzakelijk en/of wenselijk is. Vervolgens wordt er door de betreffende begeleider contact opgenomen met de ouder/verzorger. Bv gespecialiseerde begeleiding voor ASS, ADHD en RT-hulp, gesprekken met leerlingbegeleider, steun bij studievaardigheden en aanmelding voor en bespreking in het interne of externe ondersteuningsteam

IZAT/Kernteam

De ondersteuningscoördinator is ook voorzitter van het Intern Zorg Advies Team (IZAT). Het IZAT bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de intern begeleider en de maatschappelijk werker op scholen, en op afroep de afdelingsleiders en de mentor. Maandelijks bespreken zij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met als doel collegiale consultatie. Afhankelijk van wat er speelt kan een leerling ook ingebracht worden in het Kernteam. Behalve de leden van het IZAT zijn hier ook de schoolarts en de leerplichtambtenaar gesprekspartner. Het doel is om preventief de juiste ondersteuning te bieden aan leerlingen met lichamelijke klachten, problemen rondom verzuim en/of de thuissituatie of complexe persoonlijke problematiek. Overleg in het Kernteam gebeurt met kennisgeving of toestemming van ouders/verzorgers.

Communicatie

De mentor is voor de ouder of verzorger van de leerling het eerste aanspreekpunt. Voor specifieke vragen over de begeleiding kunt u rechtstreeks contact opnemen met de begeleider. Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon.