Schoolgids

Onderwijsdoelen

Gymnasiaal toponderwijs is eigenlijk altijd ons doel. De strategische vertaling van onze visie en missie is ook gericht op een actieve betrokkenheid van onze leerlingen bij de school en haar omgeving. De vormgeving van ons onderwijs is gebaseerd op drie onderwijskundige pijlers:

1 – Talentontwikkeling | Van binnen naar buiten

Onze leerlingen komen beter tot hun recht wanneer zij de ruimte krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Daarom staat het op zoek gaan naar talent centraal in onze begeleiding. Wij nodigen alle leerlingen uit om hun unieke kwaliteiten zichtbaar te maken. Onze leerlingen zijn in de maatschappij straks van grote betekenis. Wij nodigen hen uit zichzelf te laten zien.

Belofte aan de leerling: Op jouw manier – je mag jezelf zijn

2 – Contextrijk onderwijs | Van buiten naar binnen

Over grenzen heen kijken – we willen graag de kennis en kunde zichtbaar maken in de wereld om ons heen. Contextrijk onderwijs van hoge kwaliteit, binnen en buiten school. Zo kunnen leerlingen hun ervaringen en inzichten gemakkelijk eigen maken. Gymnasiale vorming, academische voorbereiding, internationale oriëntatie en het ontwikkelen van een brede blik op de wereld op ons heen. In ons Geo Future onderwijs komen deze aspecten allemaal samen.

Belofte aan de leerling: Verleg je grenzen – je mag slim zijn

3 – Burgerschap | En de wereld in!

We geven leerlingen graag het vertrouwen mee dat het de mens eigen is om na te denken en te onderzoeken. We betrekken leerlingen en bieden kansen aan om de samenleving te ontdekken. Volwaardig wereldburger worden in de veilige omgeving van school. En dan is contact heel belangrijk. Contact tussen leerlingen, ouders, docenten … Gymnasium Apeldoorn – dat zijn wij allemaal.

Belofte aan de leerling: Echt waar – we doen het samen

In het schoolplan staat per pijler uitgelegd wat we al doen en wat onze doelen zijn. Lees ook meer over de jaarlijkse resultaten en onze identiteit. Al meer dan honderd jaar is dit ons motto: Gelukkig is de mens die wijsheid vindt.