Schoolgids

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Gymnasium Apeldoorn verzorgt regulier onderwijs. Naast dit reguliere onderwijs bieden wij extra activiteiten en schoolvoorzieningen aan. Hierbij is te denken aan excursies en schoolvieringen, maar ook de kosten van de mediatheek/bibliotheek en de collectieve leerling-verzekering vallen hieronder. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten/excursies vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Het bevoegd gezag en de ouders uit de (deelraad van de) medezeggenschapraad stellen jaarlijks samen de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €40,-

Dit geld gebruiken we voor:

  • €10,00 Culturele activiteiten (bijvoorbeeld CJP pas)
  • €25,00 Schoolactiviteiten (bijvoorbeeld introductiedagen, diploma-uitreiking, feesten en vieringen)
  • €5,00 Diversen (o.a. ouderraad, ouderavonden)

Daarnaast zijn er activiteiten en/of excursies in een schooljaar waar soms extra kosten aan verbonden zijn. U ontvangt hierover een bericht. De bijdragen voor deze extra activiteiten en excursies zijn vrijwillig. Klik hier voor een overzicht van de extra activiteiten en excursies voor 2023-2024. De activiteiten zullen gefactureerd worden vanaf 1 oktober 2023. In de jaarplanning ziet u wanneer de activiteiten plaatsvinden.

Goed om te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen. Lees er hier meer over: tegemoetkoming schoolkosten, Stichting Leergeld of het Puffiusfonds.

Via WIS Collect kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen. Lees hier meer over WIS Collect.