Schoolgids

Ouderbijdrage

Jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage

Gymnasium Apeldoorn verzorgt regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om. Alle activiteiten gaan door zodra 90% van de betreffende activiteiten betaald is.

Het bevoegd gezag en de ouders uit de (D)MR stellen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed. De bestedingsdoelen van deze ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage.

Klik hier voor een overzicht van de hoogte en bestemming van onze vrijwillige ouderbijdrage. De activiteiten zullen gefactureerd worden vanaf week 37. In de jaarplanning ziet u wanneer de activiteiten plaatsvinden.

Wij doen – mede vanuit het oogpunt van collectiviteit – een dringend beroep op u om de ouderbijdrage te betalen. Goed om te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen. Lees er hier meer over: tegemoetkoming schoolkosten of stichting leergeld.