Schoolgids

Oudercontact

Ouderavonden, mentor-momenten en tien-minuten-gesprekken

Het Gymnasium streeft naar zo goed mogelijke contacten tussen ouders en school; van school naar de ouders en van ouders naar school. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Voor ouders en leerlingen van de eerste en tweede klas zijn er contactavonden. Voor ouders van alle leerlingen zijn er 10-minutengesprekken rond november en maart (zie exacte data in de jaarplanning). Tijdens het schooljaar zijn er diverse informatie- en thema-avonden. Dan komen onderwerpen als profielkeuze, digitale oplettendheid, Tweede Fase, studiekeuze, mentoraat bovenbouw en natuurlijk de projectweek naar Rome uitgebreid aan de orde. Voor klas 6 is er een informatieavond speciaal over het eindexamenjaar, waarbij we stilstaan bij studiekeuze en de aanmelding bij het vervolgonderwijs.

Bij deze bijeenkomsten wordt verwacht dat ouders en leerlingen aanwezig zijn, zodat de informatie gedeeld kan worden. Naast deze contactmomenten tussen school en ouders stellen wij betrokkenheid van ouders bij de school zeer op prijs. Ook de ouderraad organiseert ieder jaar voor alle ouders een algemene ouderavond. Dit is vaak rondom een speciaal thema. Alle ouderavonden worden vermeld in de jaarplanning en worden ook via e-mail onder de aandacht gebracht.