Schoolgids

Ouderraad

Geen school zonder ouderparticipatie

De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school. De raad stelt zich ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen en zo bij te dragen aan de kwaliteit, de sfeer en de uitstraling van de school.
De ouderraad wisselt regelmatig met de schoolleiding van gedachte over allerlei ontwikkelingen die zich binnen de school voordoen. De ouderraad denkt actief mee en vergadert iedere zes weken. Bij dit overleg is altijd iemand van de schoolleiding aanwezig.

De ouderraad houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

 • Organiseren van de jaarlijkse Algemene Ouderavond. Op deze avond nodigt de ouderraad een spreker uit die een onderwerp bespreekt dat alle ouders/verzorgers aangaat. Eerdere thema’s: alcoholgebruik, omgaan met jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, de werking van hersenen.
 • Beheren van het fonds van vrijwillige ouderbijdragen. Dit fonds maakt het mede mogelijk dat de school over extra faciliteiten kan beschikken. Zo draagt de ouderraad bij aan onder meer de mediatheek, sporttoernooien en culturele activiteiten.
 • Bijwonen van diverse door de school georganiseerde contact- en voorlichtingsavonden
 • Vertegenwoordigen van school op de onderwijsmarkten, de open dag en de informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen
 • Vertegenwoordigen van ouders bij de ontvangst van nieuwe leerlingen
 • Aanwezig zijn bij de diploma-uitreiking of een jubileum of afscheid van docenten

De ouderraad wil een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de school. Daarvoor is zowel financiële als daadwerkelijke steun van ouders/verzorgers onontbeerlijk. Meer informatie is te vinden in het huishoudelijk reglement.

Aanvraag middelen ouderraad

Een van de taken is het zinvol bestemmen van de ouderbijdrage. Tijdens het schooljaar ontstaan er allerlei ideeën die de school kunnen verrijken. Sommige ideeën hebben extra financiering nodig. Iedereen – ouders, leerlingen, medewerkers, docenten – kan een financiële bijdrage bij de ouderraad aanvragen. De ouderraad beoordeelt de aanvraag en kijkt of het gaat om een passende en waardevolle bijdrage aan of activiteit voor de school als geheel. Dat laatste is belangrijk; een van de criteria is dat alle leerlingen er voordeel bij moeten hebben. Los van dat is er ruimte voor allerlei verschillende voorstellen. Heeft u een idee voor een activiteit of een project wat u graag wilt inbrengen? Doe dan een aanvraag middels onderstaande link. De Ouderraad reageert binnen 2 weken en zal daarna uw aanvraag in het overleg meenemen. De ouderraad ziet de voorstellen met belangstelling tegemoet!

De leden van de Ouderraad:

 • Willy van der Wind
 • Christoph Strohm
 • Margaret van de Wetering
 • Barbara Middelhoff
 • Kim Steenbergen
 • Ida Spronk
 • Wijnand Marchal
 • Ludolph van Lynden
 • Nieuw lid gezocht!

De Ouderraad is bereikbaar via: [email protected]