Schoolgids

Overgangsnormen

In het overzicht Overgangsnormen staat alles voor de klassen 1, 2 en 3 op een rijtje, waarbij het volgende geldt:

 • Er wordt niet lager dan een 3 op het rapport gegeven.
 • Alle vakken tellen mee voor de bevordering.
 • Het is in klas 1 niet mogelijk om te doubleren (zittenblijven).
 • ‘Bespreken’ betekent: de resultaten van een leerling worden nader besproken tijdens de docentenvergadering. De uitkomst van zo’n bespreking is wel of niet bevorderen naar de volgende klas. De docentenvergadering neemt het besluit over bevordering, doublure of afstroom naar een ander onderwijsniveau. Dit besluit is bindend.
 • Bespreken in klas 3 kent de volgende uitkomsten:
  • Bevorderen zonder meer.
  • Bevorderen indien gekozen wordt voor een door de docentenvergadering vastgesteld profiel (leerlingen ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging van de afdelingsleider).
  • Afwijzen. Dit kan betekenen zittenblijven of afstromen (gericht bevorderen) naar havo 4. Zittenblijven is geen recht van de leerling, maar een recht van de school.
 • Voor klas 3 geldt een extra profielnorm, zie bijlage Overgangsnormen.
 • De overgangsnormen gelden als uitgangspunt bij de bevordering. Bij onbillijkheden of onder bijzondere omstandigheden kan hiervan door de docentenvergadering worden afgeweken.
 • Het is heel beperkt mogelijk om een revisie aan te vragen. Dit kan wanneer er procedurefouten zijn gemaakt of wanneer er nieuwe informatie over een leerling is die niet eerder – dus voor de eindvergadering – bij de mentor bekend had kunnen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de mentor tijdig en volledig te informeren.