Schoolgids

Plusdocument

Als school willen wij graag dat leerlingen zich op allerlei gebieden ontplooien. Wij stimuleren leerlingen om extra uitdaging te zoeken binnen school. Daarnaast bieden wij ook ruimte aan leerlingen die buitenschools hun talenten ontwikkelen. In de huidige maatschappij wordt het steeds belangrijker om te laten zien wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Dit staat verwoord in het Plusdocument dat je bij het behalen van het diploma van het Gymnasium Apeldoorn meekrijgt. We noemen hierin alle extra activiteiten die een leerling gedurende de schoolcarrière heeft uitgevoerd. De activiteiten worden verdeeld in de volgende categorieën:

  • Schoolgebonden activiteiten (minimaal 20 uur)
  • Profilering (sport, muziek en cultuur)
  • Burgerschap (Maatschappelijke Stage, minimaal 15 uur)
  • Beroepservaring

Zelf invoeren en samenstellen

Om het Plusdocument vorm te geven hebben wij gekozen om te werken met het programma Appreci8! De leerling is in dit programma zelf eigenaar van het document. Dit houdt in dat de leerling al vanaf klas 1 zelf verantwoordelijk is voor het beschrijven en opnemen van activiteiten. Aan het eind van het schooljaar kunnen er geen activiteiten meer toegevoegd worden. De ingevoerde activiteiten worden dan gecontroleerd door docent, mentor, decaan of afdelingsleider. Voor leerlingen klas 6 is de deadline 1 april; voor leerlingen klas 1-5 is dit 1 juni. Bij de start van het nieuwe schooljaar kunnen weer activiteiten worden toegevoegd. Zo bouwen leerlingen zelf hun totale plusdocument op. Een gymnasiumdiploma bestaat dus uit het diploma, de bijbehorende cijferlijst en het officiële plusdocument.

Inloggen voor leerlingen in Appreci8! is mogelijk via het VOG-portaal via het eigen Office365-account.