Schoolgids

Profielkeuze

In de derde klas is het zover – tijd om een profiel te kiezen voor de vierde klas! Een eerste stap richting een vervolgopleiding.

Er zijn vier profielen:

  • C&M: cultuur en maatschappij
  • E&M: economie en maatschappij
  • N&G: natuur en gezondheid
  • N&T: natuur en techniek

Ieder profiel bestaat uit drie delen:

  1. Het gemeenschappelijke deel: ongeacht het profiel volgt iedere leerling deze vakken.
  2. Het profieldeel: dit zijn vakken die specifiek horen bij het gekozen profiel. De mogelijkheden hiervoor zijn wettelijk bepaald.
  3. De vrije ruimte: de leerling kiest zelf een vak uit een selectie van vakken die de school aanbiedt.

Keuzetraject

Vanaf september begeleiden wij de leerlingen in dit keuzetraject samen met de decaan, de mentoren, docenten en ouders. Voor 1 april wordt er een definitieve keuze doorgegeven aan de decaan. Daarna zijn het profiel, de profielkeuzevakken en vrije vak(ken) niet meer aan te passen. Alleen in zeer incidentele gevallen kan de schoolleiding tussentijds besluiten dat een leerling een aanpassing mag doen. Dit maakt duidelijk dat de profielkeuze een zorgvuldige kwestie is.

Liever niet switchen

Eenmaal in klas 4 zijn er zeer beperkte mogelijkheden om de gemaakte keuze te wijzigen. Ook zorgt een wijziging bijna altijd voor achterstand. Op verzoek van de leerling, ouders of op advies van de docentenvergadering, kan uiterlijk tot halverwege het schooljaar in de vierde klas het profiel en/of vak(ken) in de vrije ruimte gewijzigd worden. Daarbij gelden de volgende restricties:

  • De wijziging van profiel en/of vak(ken) moet haalbaar zijn, in die zin dat opgelopen achterstand voor het nieuwe vak redelijkerwijs in te halen is.
  • De wijziging moet passen binnen het rooster en de groepsgrootte.
  • De wijziging mag geen blokkades opleveren in het algemene lesrooster.

Zijn er vragen over de profielkeuze? Neem dan contact op met de decaan. We hebben er twee: mevr. Tilly Uil (klas 5 en 6) en dhr. JanHendrik Wolters (klas 3 en 4).