Schoolgids

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk (PWS) is een praktische opdracht voor leerlingen in het laatste jaar van hun opleiding. Bij ons op school maken de leerlingen in de 5e klas in drietallen een begin met hun profielwerkstuk. Ze kiezen een onderwerp binnen één van de Geo Future School kernconcepten duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Vervolgens zoeken ze een docent die hen kan begeleiden. In de 6e klas ronden de leerlingen hun profielwerkstuk af en presenteren ze hun bevindingen aan leerlingen, docenten, ouders, opdrachtgevers en andere geïnteresseerden. Een meesterproef, zo zou je dit profielwerkstuk best kunnen noemen. Het PWS is het sluitstuk van alle GFS-modules. Hier komen alle geleerde vaardigheden uit de verschillende doorlopen modules samen.

In hun PWS besteden leerlingen aandacht aan de maatschappelijke relevantie van hun onderzoek. Zij hebben de mogelijkheid om dit vorm te geven als Jongerenambassadeur.
Onze school is een samenwerking aangegaan met de Jongerenambassadeurs. Dit is een organisatie die leerlingen koppelt aan maatschappelijke instanties. De leerlingen kunnen ervoor kiezen om in opdracht van zo’n maatschappelijke instantie een onderzoek uit te voeren. Instanties gaan vervolgens weer met de resultaten aan de slag. Leerlingen dragen hierdoor letterlijk hun steentje bij aan de maatschappij en leren buiten de school.

We zijn trots op de mooie profielwerkstukken die onze leerlingen in voorgaande jaren gepresenteerd hebben en we kijken nu al uit naar de nieuwe lichting. Hieronder volgt alvast een voorproefje.

Duurzaamheid:  Wat is er voor nodig om de hele stad Apeldoorn te voorzien van groene energie, gewonnen door aardwarmte?
Rechtvaardigheid:Hoe kan de Fair Trade Gemeente Apeldoorn jongeren bereiken om meer Fair Trade producten te kopen?
Leefbaarheid:Groenaanplanting in specifieke wijken in Apeldoorn
Gezondheid:Wat is de invloed van de anticonceptiepil op het milieu?
Leefbaarheid/rechtvaardigheid:De rol van de vrouw in de Griekse oudheid
Veiligheid:Coderen/beveiliging, geheimschrift op hoog niveau
Klimaat:Klimaat van de lokalen op school

Op woensdag 28 juni hebben Laura, Robine en Annemijn hun profielwerkstuk afgerond. ‘Als Jongerenambassadeur voor het Leger des Heils hebben we onderzoek gedaan naar de behoeften van jongeren, wat hun problemen zijn en wat voor hulp het Leger des Heils zou kunnen bieden. Ons onderzoek bestond uit een enquête die we hebben gemaakt met behulp van 2 professionals bij het Leger des Heils en de leefgebiedwijzer. We hebben onze eindpresentatie gegeven aan het Leger des Heils, onze jongerencoach en onze PWS-begeleider, meneer Wolters. Aan het begin van de presentatie hebben we zelfgemaakte soep uitgedeeld. Aangezien het Leger des Heils meestal degene is die soep uitdeelt, wilden wij de rollen eens omdraaien. Het was een erg succesvol, leerzaam en leuk onderzoek/traject. We hopen dat het Leger des Heils ons advies meeneemt in hun plannen!’