Schoolgids

Protocollen

Voor diverse thema’s is er een protocol vastgesteld waarin beschreven staat welke stappen ondernomen dienen te worden bij een specifieke ondersteuningsvraag.

Protocol Antipesten

Protocol Dyslexie

Protocol ernstige reken wiskundeproblemen dyscalculie

Protocol Faciliteiten en vrijstellingen

Protocol Fysiek ingrijpen naar leerlingen

Protocol Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Protocol Medisch handelen