Schoolgids

PTA en examenreglement

Examenreglement en algemeen PTA

Vanaf leerjaar 4 starten de leerlingen met het opbouwen van een examendossier. Dit betekent dat er in leerjaar 4 als toetsen worden afgenomen die uiteindelijk meetellen in het examencijfer. Deze toetsen noemen we schoolexamentoetsen. In het examenreglement en het algemeen PTA staan de regelgeving en de specifieke schoolafspraken over toetsen in het algemeen, de specifieke SE toetsen en het uiteindelijke landelijke examen (CE) beschreven.

Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Dit betreft het vakinhoudelijk deel. In het programma van toetsing en afsluiting staat per vak beschreven welke toetsen er gegeven worden en in welke mate het resultaat van deze toetsen meetelt voor het overgangscijfer of voor het schoolexamencijfer. Data in het PTA zijn enkel een indicatie. De exacte data zijn te vinden in het toetsrooster. NB voor de onderbouw is het PTA niet bindend en kunnen er tijdens het schooljaar wijzigingen plaatsvinden als dit nodig is.

Maatwerk en onderbouwreglement

Er is een bijzondere toevoeging op het vakinhoudelijk PTA, namelijk dat er in geval van maatwerk afgeweken kan worden. In paragraaf 7 van de bijlage algemeen PTA staat omschreven op welke manier het vakinhoudelijk PTA dan zal worden vormgegeven. Voor de onderbouw is er een apart reglement waarin uitleg staat over toetsen, jaarindeling, rekencijfers, toetsorganisatie en rapportvergaderingen.

De bijlagen waarin alles terug te vinden is: