Schoolgids

Rapportage

Afhankelijk van het leerjaar zijn er twee, drie of vier toetsweken. De behaalde cijfers worden gedurende het jaar via het programma SOMToday zichtbaar gemaakt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers (bij leerlingen onder de 18 jaar). Meer informatie vindt u in de handleiding SOMToday.
Alleen aan het eind van het schooljaar komt er een rapportage op papier, het overgangsrapport. Dit wordt uitgereikt op de laatste schooldag voor de zomervakantie.