Schoolgids

Reken- en taalbeleid

Op het Gymnasium Apeldoorn is er ruimschoots aandacht voor de belangrijke basisvaardigheden rekenen en taal. Deze vaardigheden komen immers beiden terug bij veel verschillende vakken en zijn op die manier direct of indirect van belang om goed te kunnen presteren.

Taalbeleid

Wanneer leerlingen bij ons op school komen, monitoren we door middel van een Cito-toets hun vaardigheden op het gebied van de Nederlandse en Engelse taal. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de leerling extra ondersteuning aangeboden. Ook in klas 2 en klas 3 monitoren we op deze wijze de voortgang en kan de leerling – indien nodig – in aanmerking komen voor extra ondersteuningsuren. De uitkomsten van de Cito-toetsen worden in principe niet gedeeld met leerlingen en ouders. Alleen wanneer daar aanleiding toe is, hoort  de leerling van de reken- of taalcoördinator op welke punten we denken dat extra ondersteuning nodig is.

Rekenbeleid

Gedurende de leerjaren 1 t/m 3 wordt regelmatig bekeken hoe de leerling zich ontwikkelt op gebied van rekenvaardigheden. Naast de afname van de Cito-toetsen aan de start van leerjaar 1, 2 en 3, monitoren we de rekenvaardigheden ook via onderdelen van toetsen van de vakken waarbij rekenvaardigheden aan de orde zijn. Deze resultaten dragen bij aan het rekencijfer op het rapport. Het rekencijfer geeft een goede indicatie van de rekenvaardigheden en telt niet mee voor de overgang. Wanneer gedurende klas 1, 2 of 3 blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft op gebied van rekenen, dan wordt de leerling uitgenodigd voor de steunlesuren, zo nodig meerdere jaren achtereen. Het laatste meetpunt van de rekenvaardigheden ligt aan het einde van klas 3. Leerlingen die op het gebied van rekenen niveau 3F dan nog niet beheersen worden in klas 4 nog een laatste keer bijgespijkerd.