Schoolgids

Schoolplan 2020-2023

Leerlingen in opleiding tot ware wereldburgers. Ze zijn te vinden in ons gezellige cluster van gebouwen. Of elders in de stad, in Nederland en soms zelfs in andere landen. Wij zijn een school waar ook buiten de grenzen van het vak en klaslokaal lesgegeven en samengewerkt wordt. Lessen met een positieve sfeer van veiligheid, respect en aandacht. Met ruimte voor humor en feedback. Zit je bij ons op school, dan word je uitgedaagd op een manier die bij je past. Net als dat de docenten hun vak kleur geven via een eigen mix van structuur, inhoud en creativiteit. Dynamisch onderwijs met veel aandacht voor taal, wetenschapsoriëntatie en academische vaardigheden. De klassieke talen op ons programma geven een bijzondere draai aan het geheel. Bovenal zijn wij een school waar leerlingen zichzelf en elkaar leren kennen. Waar ze ervaren hoe je samen nieuwe dingen bedenkt, onderzoekt, uitprobeert en maakt. Door te beredeneren, reflecteren, durven en beleven. Om zo na klas 6 zelfverzekerd hun weg te vervolgen.

Een beschrijving van Gymnasium Apeldoorn anno 2020, als af­trap van het schoolplan. Een richtingwijzer van de ontwikkelingen binnen onze school. Wij wil­len toekomstgericht onderwijs realiseren met bevlogen medewerkers die leerlingen inspire­ren om hun kennis, talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen. Dit willen wij doen door Gymna­sium Apeldoorn te laten excelleren in talentontwik­keling, contextrijk onderwijs en burgerschap. Niemand kan in de toekomst kijken, maar wij blikken vol vertrouwen vooruit. En de wereld in!

Bent u benieuwd naar de beschrijving in 2023? Lees er meer over in het schoolplan 20-23.