Schoolgids

Talentontwikkeling

De zoektocht naar een eigen identiteit is be­langrijk voor iedere middelbare scholier. Onze school speelt een rol in die zoektocht; de veilige omgeving maakt het mogelijk om grenzen te verkennen. Binnen ons lesprogramma is er volop ruimte om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Om zichzelf te on­derzoeken en de kwaliteiten naar boven te halen, die passen bij hun wensen en ambitie.

Iedereen heeft talent

Gymnasium Apeldoorn heeft cognitief geta­lenteerde leerlingen, alleen is leren meer dan kennis vergaren. Vanuit de klassie­ken kennen we het ideaal dat ware ontwikke­ling gericht is op de mens als geheel. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen als ‘homo universalis’. Zo leren ze niet alleen de vakken­nis, de kunstjes en de trucjes. Ze ervaren vooral hoe ze tot kunde kunnen komen. Door allerlei dagelijkse ‘leefgereedschappen’ aan te bieden krijgen leerlingen grip op en inzicht in wie ze zijn. Deze kans om ook buiten de schoolban­ken tot volle bloei te komen, creëren wij graag voor iedereen.

Persoonlijke competenties

Een ander voorbeeld van talentontwikkeling is het HPG, het Honours Programma Gymnasia van de Stichting het Zelfstandig Gymnasium. Leerlingen kunnen in klas 3 solliciteren naar een plek in ons HPG. Binnen dit programma werken zij, ook in samenspraak met leerlingen van diverse andere Gymnasia uit Nederland, aan de ontwikkeling van acht persoonlijke competenties. De leerling bepaalt zelf de inhoud van het project en het te doorlopen proces daarbij gecoacht door een begeleider vanuit school. De leerling sluit het project af met een examen afgenomen door externe beoordelaars. Lees meer over HPG bij extra activiteiten.

Contextrijk onderwijs is een van onze drie onderwijskundige pijlers, naast talentontwikkeling en burgerschap. In het schoolplan 20-23 staat hoe wij talentontwikkeling vormgeven en wat onze doelen zijn de komende jaren.