Schoolgids

Talentontwikkeling

De zoektocht naar een eigen identiteit is be­langrijk voor iedere middelbare scholier. Onze school speelt een rol in die zoektocht; de veilige omgeving maakt het mogelijk om grenzen te verkennen. Binnen ons lesprogramma is er volop ruimte om nieuwe dingen te leren en te ontdekken, om jezelf te on­derzoeken en de kwaliteiten naar boven te halen, die passen bij je wensen en ambitie.

Iedereen heeft talent

Gymnasium Apeldoorn heeft cognitief geta­lenteerde leerlingen, alleen is leren meer dan kennis vergaren. Vanuit de klassie­ken kennen we het ideaal dat ware ontwikke­ling gericht is op de mens als geheel. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen als ‘homo universalis’. Zo leren ze niet alleen de vakken­nis, de kunstjes en de trucjes. Ze ervaren vooral hoe ze tot kunde kunnen komen. Door allerlei dagelijkse ‘leefgereedschappen’ aan te bieden krijgen leerlingen grip op en inzicht in wie ze zijn. Deze kans om ook buiten de schoolban­ken tot volle bloei te komen, creëren wij graag voor iedereen.

Als je weet hoe je in elkaar zit en hoe je jezelf kunt motiveren, kun je alles aan!
Alleen is het soms best moeilijk om je eigen talent te herkennen. Het is ook een paradox: om je eigen talent te kunnen zien heb je vaak een ander nodig die je erop wijst. Dat is een zoektocht en een mooie uitdaging om samen aan te gaan. Twee collega’s zijn deze uitdaging aangegaan. Lees hier meer.

Persoonlijke competenties

Een voorbeeld van talentontwikkeling is het HPG, het Honours Programma Gymnasia van de Stichting het Zelfstandig Gymnasium. Leerlingen kunnen in klas 3 solliciteren naar een plek in ons HPG. Binnen dit programma werken zij, ook in samenspraak met leerlingen van diverse andere Gymnasia uit Nederland, aan de ontwikkeling van acht persoonlijke competenties. De leerling bepaalt zelf de inhoud van het project en het te doorlopen proces en wordt daarbij gecoacht door een begeleider vanuit school. De leerling sluit het project af met een examen afgenomen door externe beoordelaars.

Breed onderwijsaanbod

We stimuleren leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat kan in de lessen, maar ons onderwijsaanbod gaat veel verder dan alleen maar lessen. Lees er meer over bij ons breed onderwijsaanbod.

Talentontwikkeling is een van onze drie onderwijskundige pijlers, naast contextrijk onderwijs en burgerschap. In het schoolplan 20-23 staat hoe wij talentontwikkeling vormgeven en wat onze doelen zijn de komende jaren.