Schoolgids

Tegemoetkoming schoolkosten

Voor kinderen van 12 tot 18 jaar kunt u afhankelijk van uw inkomen een kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten naast de kinderbijslag. De Belastingdienst laat u automatisch weten of u hier recht op hebt.

Voor een kind ouder dan 18 jaar op het voortgezet onderwijs is er ook een tegemoetkoming voor scholieren mogelijk. Deze tegemoetkoming is een gift en bestaat uit een basistoelage plus eventueel een aanvullende toelage. Het aanvraagproces loopt via DUO; kijk hier voor meer informatie. De aanvullende beurs en/of toelage gaat in vanaf het eerste kwartaal na de 18e verjaardag van uw kind. Het is handig om ruim op tijd een aanvraag te doen.