Schoolgids

Tevredenheidsonderzoeken

Ouders en leerlingen van Gymnasium Apeldoorn zijn over veel aspecten gewoon tevreden, bijvoorbeeld de sociale veiligheid. De leerlingen geven aan dat bedreigingen, pesten, discriminatie en fysiek geweld niet of nauwelijks voorkomen. Er klinken ook minder tevreden geluiden, bijvoorbeeld over het onderwijsaanbod. Wij vinden ook dat dit actueler en op meer inspirerende manieren kan. Daarom is contextrijk onderwijs een pijler voor de komende jaren. Wij nemen als lerende school de uitkomsten van de leerlingen – en oudertevredenheidsonderzoeken heel serieus. Ons personeel is vaak lang aan school verbonden. Juist dit commitment maakt ons streven naar kwaliteit mogelijk. Veranderen is niet altijd gemakkelijk; ook wij leren voor het leven!

Uitkomsten

Jaarlijks vragen wij aan leerlingen, docenten en ouders of zij willen deelnemen aan de digitale onderzoeken, die worden afgenomen via http://www.kwaliteitscholen.nl. De antwoorden, tips en opmerkingen nemen we mee in onze plannen en verbeteracties.