Schoolgids

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten. Het kan dan gaan over de dagelijkse gang van zaken, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of de begeleiding van leerlingen. Ook is het soms gewoon fijn of nodig om van gedachten te wisselen of om simpelweg het hart te luchten. De klager en de vertrouwenspersoon kijken samen of er door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Als de klager het op prijs stelt, begeleidt de vertrouwenspersoon de verdere procedure of verleent bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. In een enkel geval verwijst de vertrouwenspersoon de klager door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Vertrouwenspersonen Gymnasium Apeldoorn

Mevr. Tilly Uil
Telefoon: 055 521 30 24
E-mail: [email protected]

Dhr. Thijs Verasdonck
Telefoon: 055 521 30 24
E-mail: [email protected]

Externe vertrouwenspersoon (voor medewerkers)

Gerard Dijkstra
Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
T: 0655183368
E: [email protected]
W: https://www.konfidi.nl/