Schoolgids

Verzekeringen

Voor de school is een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering (annulering valt hier niet onder). De aansprakelijkheidsverzekering voor leerlingen betreft een secundaire dekking. Dit houdt in dat eerst de eigen WA-verzekering dient te worden aangesproken.

Aansprakelijk

Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn als iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor schade aan derden ontstaat. Een misverstand is echter dat de school aansprakelijk is voor (letsel)schade enkel en alleen vanwege het feit dat het incident gebeurt tijdens schooltijd of tijdens door de school georganiseerde activiteiten.

Niet aansprakelijk

De school is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onrechtmatig handelen van leerlingen. Leerlingen dan wel hun ouders/verzorgers zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Eventuele schade kan dan verhaald worden op deze leerling dan wel ouders/verzorgers. Als een leerling schade toebrengt in of aan het schoolgebouw, dan worden ouders/verzorgers of de leerling zelf aangesproken op de kosten van de schade.