Schoolgids

Ziek- en betermelden

Wanneer uw zoon of dochter moet verzuimen door ziekte, dan kunt u dit zelf melden via Somtoday. Mocht dit niet lukken, dan kunt u telefonisch contact opnemen met school via telefoonnummer 055-5213024 en het bandje inspreken met de naam en klas van uw kind. De ziekmelding dient altijd vóór 8.30 uur gedaan te zijn. De verzuimadministratie stuurt dan een bevestiging. Wanneer uw kind weer naar school gaat, dient u uw kind via een mail naar [email protected] weer beter te melden. Ook is de afspraak dat de leerling zich vóór aanvang van de eerste les na ziekte fysiek meldt bij de leerlingadministratie.

Afwezigheid tijdens de toets

Elke dag dat uw zoon of dochter een toets moet verzuimen dient u voor 8.30 uur uw zoon of dochter telefonisch afgemeld te hebben. Onder een ‘toets’ verstaan we alle werken die beoordeeld worden met een cijfer, dus ook van tevoren opgegeven schriftelijke overhoringen of (de deadline van) een praktische opdracht. Alleen in het geval van een correcte afmelding wordt de leerling in de gelegenheid gesteld de toets in te halen. De docent maakt met uw zoon of dochter een afspraak voor een inhaalmoment, meestal via de schoolmail. Gaat het om een toets uit de toetsweek, dan wordt het inhaalmoment centraal geregeld. Na afloop van de toetsweek ontvangt uw zoon of dochter via de schoolmail een inhaaldatum en een tijdstip.