Schoolgids

Ziek- en betermelden

Wanneer uw zoon of dochter moet verzuimen door ziekte, belt u naar school tussen 08.00 en 09.00 uur via 055-521 30 24. U spreekt het bandje in met de naam en klas van uw kind. De administratie stuurt u die dag een e-mail met verdere toelichting over de betermelding. Zijn er tijdens die dag of dagen toetsen, lees dan hoe dit verder verloopt en welke actie nodig is.