Home > Schoolgids > Informatie voor ouders > Contact met ouders/verzorgers

Contact met ouders/verzorgers

Het Gymnasium streeft naar zo goed mogelijke contacten tussen ouders en school; van school naar de ouders, maar ook van ouders naar school. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Voor ouders en leerlingen van de eerste en tweede klas zijn er contactavonden. Op deze avonden willen we de contacten tussen de ouders en school en tussen ouders onderling verstevigen.

Voor ouders van leerlingen in de diverse klassen zijn er informatieavonden.
Zo is er voor de ouders van leerlingen in klas 3 een informatieavond over de voorbereiding op de Tweede Fase en de keuzebegeleiding. Voor de ouders van leerlingen in klas 4 is er een informatieavond over allerlei aspecten van de Tweede Fase. Voor ouders van leerlingen in klas 5 is er in de start van het jaar een informatieavond waarop extra toelichting gegeven wordt op de inhoud van en de werkwijze binnen het mentoraat bovenbouw.
Voor de ouders van leerlingen in klas 6 is er een informatieavond over zaken die met name het eindexamenjaar betreffen en waar ook uitgebreid stil wordt gestaan bij studiekeuze, aanmelding bij het vervolgonderwijs en relevante zaken. Bij de bijeenkomsten voor klas 5 en 6 wordt verwacht dat zowel de ouders als de leerlingen aanwezig zijn zodat de informatie gedeeld kan worden.
Naast deze contacten tussen school en ouders over met name het eigen kind, stelt de school ook betrokkenheid van de ouders bij de school in bredere zin zeer op prijs.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school