Home > Schoolgids > Informatie voor ouders > Klachtenregeling

Klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of de begeleiding van leerlingen. Meestal kunnen klachten in onderling overleg tussen leerling, ouders, docenten, of de schoolleiding afgehandeld worden, eventueel na inschakeling van één van de vertrouwenspersonen.

Soms lukt het niet een oplossing binnen de school te vinden. Er is dan de mogelijkheid een klacht in te dienen op basis van de door het bestuur vastgestelde klachtenregeling. De behandeling van de klacht vindt plaats door het bestuur of door een externe klachtencommissie. Er wordt wel van uit gegaan dat eerst binnen de school is gezocht naar een oplossing.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie.
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Interne vertrouwenspersonen:

Edison College

Mw. drs. M.M. (Mariska) Arendsen
Telefoon: 06 111 51 933
E-mail: m.arendsen@avoo.nl

Dhr. H. (Henk) Hop
Telefoon: 055 533 2492
E-mail: H.Hop@edisoncollege.nl


Koninklijke Scholengemeenschap

Mw. J. (Judith) Pampiermole
Telefoon: 055 521 26 55
E-mail: J.Pampiermole@ksg-apeldoorn.nl

Dhr. M.J.M. (Maarten) Nass
Telefoon: 055 521 26 55
E-mail: M.Nass@ksg-apeldoorn.nl


Gymnasium Apeldoorn

Mw. T. (Tilly) Uil
Telefoon: 055 521 30 24
T.Uil@gymnasiumapeldoorn.nl

Dhr. B. (Bert) ter Horst
Telefoon: 055 521 30 24
E-mail: B.terHorst@gymnasiumapeldoorn.nl

Externe vertrouwenspersoon
Daarnaast kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met Gerard Dijkstra, de externe vertrouwenspersoon van de Veluwse Onderwijsgroep. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Gerard Dijkstra
Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
Anna Bijnsring 154
7321HJ Apeldoorn
T: 06 55183368
info@konfidi.nl
www.konfidivertrouwenspersonen.nl

 

 

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school