Kluisjes

Alle leerlingen van het Gymnasium hebben de beschikking over een kluisje. Je krijgt een kluissleutel die je houdt totdat je weer van school afgaat. Aan het begin van het schooljaar kan je bij de claviger van K17 een sleutel ophalen.

Je moet je aan volgende spelregels/contract houden:

 • Het kluisje is alle jaren dat je op het Gymnasium zit van jou. Je houdt de sleutel dus alle jaren dat je op school zit bij je.
 • Je moet € 15,= borg voor de sleutel betalen. Deze borg moet worden voldaan door middel van een machtigingsformulier (eenmalige machtiging), ondertekend door je ouders (zie bijlage). Deze machtiging moet je inleveren bij de claviger van K17. In ruil daarvoor krijg je de sleutel.
 • Zodra je van school gaat lever je de originele sleutel bij de claviger van K17 in. Daarna krijg je het machtigingsformulier weer terug.
 • Mocht je de sleutel verliezen, dan moet je dit direct bij de claviger te melden. De school zorgt dan voor een duplicaat tegen betaling van € 6,-.
 • Het kluisje is bestemd voor kleding, schoolboeken en het veilig opbergen van kostbare goederen. Goederen die niet in het kluisje thuishoren kunnen door de schoolleiding verwijderd worden.
 • Je moet je kluisje altijd afsluiten.
 • Beschadigingen aangebracht of veroorzaakt door nalatig­heid van de ‘gebruiker’ zijn voor rekening van jou.
 • De school behoudt zich het recht voor om kluisjes met hun inhoud te inspecteren wan­neer dit naar het oordeel van de schoolleiding nodig is. Uiteraard gebeurt dit uitsluitend in bijzondere gevallen. Illegale middelen (alcohol, drugs, wapens, vuurwerk etc.) mogen niet in het kluisje aanwezig zijn. Je bent zelf verantwoordelijk.
 • Spullen die in het kluisje worden aangetroffen en waar redelijkerwijs van kan worden aangenomen, dat deze door misdrijf verkregen zijn of die verboden zijn, overhandigen we aan de politie met naam en toenaam van de betrokken gebruiker.
 • De schoolleiding stelt zich bij vermissing van eigendommen uit het kluisje niet aanspra­kelijk.

Machtiging kluissleutel 2018-2019

 • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
 • reabordjesA4-5-2018.indd
 • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
 • Prep centre logo_CMYK
 • Gezonde school