Home > Schoolgids > Informatie voor ouders > Selectiecriteria extra activiteiten

Selectiecriteria extra activiteiten

Het Gymnasium Apeldoorn kent veel extra activiteiten. Soms kan iedereen meedoen, maar soms moet je aan bepaalde eisen voldoen. De schoolleiding laat de verantwoordelijkheid voor de selectie volledig bij de organisator(en). Het eigenaarschap hoort daar thuis. Er zijn 2 punten waarover de schoolleiding wel een standpunt heeft:

  • Elke leerling die afgewezen wordt, heeft het recht om te weten waarom.
  • Een leerling kan geweigerd worden omdat zijn of haar gedrag in het verleden aanleiding geeft om deelname aan een extra schoolgerelateerde activiteit niet te gunnen.

Wij hopen met onderstaand overzicht meer transparantie te geven. Ook wordt het voor iedereen duidelijk dat leerlingen op ons Gymnasium veel extra dingen kunnen doen.

Selectiecriteria extra activiteiten

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school