Home > Schoolgids > Informatie voor ouders > Verlof en verzuim

Verlof en verzuim

1. Vrij vragen

 • Verlofaanvragen dienen minimaal twee dagen van tevoren ingediend te worden door een email te sturen naar verlofaanvraag@gymnasium-apeldoorn.nl.
 • We verzoeken u om afspraken voor bijv. een tandarts, arts, specialist en orthodontist zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Het wegblijven bij een les is immers een vorm van lesuit­val.
 • Bij familieomstandigheden (bijv. bij trouwerij­en, jubilea, begrafenissen, etc.) zal de school, op uw verzoek, toestemming geven de lessen te verzuimen. Bij minder reguliere gevallen zal de schoolleiding een afwe­ging moeten maken. Daarbij zal het vrij vragen voor een vakantie in de regel afgewezen worden.
 • Extra verlof voor vakantie of vanwege andere “gewichtige omstandigheden” kan slechts in bijzondere gevallen en na overleg met de afdelingsleider van de betreffende jaarlaag worden toegestaan. Klik hier voor meer informatie.

2. Afwezigheid bij ziekte, etc.

Wanneer uw zoon of dochter moet verzuimen door bijv. ziekte wilt u dan tussen 08.00 en 09.00 uur bellen naar 055-521 30 24. U meldt uw kind voor één of twee dagen af. Indien uw kind langer ziek is dient u opnieuw te bellen.

3. Afwezigheid tijdens de toets

Elke dag dat uw zoon of dochter een toets moet verzuimen dient u voor 12.00 uur uw zoon of dochter telefonisch afgemeld te hebben.
Daarnaast dient u voor 12.00 uur een e-mail te sturen naar toetsabsent@gymnasium-apeldoorn.nl.
In deze mail dient u te vermelden voor welk vak, met de bijbehorende docent, uw zoon of dochter de toets mist, zodat de docent ingelicht kan worden. Via de schoolmail ontvangt uw zoon of dochter de betreffende inhaaldatum en het tijdstip.

4. Afmelden.

Het komt voor dat in de loop van een schooldag een leerling niet meer in staat is de lessen te volgen. Een leer­ling meldt zich dan af bij de absentenadministratie. Mocht een leerling niet in staat blijken zelf naar huis te gaan, dan wordt er contact met thuis opgenomen. In geval er geen contact met de ouders tot stand komt, zal de schoolleiding besluiten of de zieke leerling onder begeleiding thuisgebracht wordt. Wij stellen het bij­zonder op prijs, wanneer u na thuiskomst van uw zoon of doch­ter de school belt. Wij weten dan dat uw kind veilig thuis is gekomen.

5. Te laat komen

 • Een leerling die te laat is mag tot 15 minuten na aanvang van het lesuur het lokaal nog in. De docent zal in het administratiesysteem de leerling als ‘te laat melden’ en dit ook mededelen aan de leerling.
 • Indien een leerling later dan 15 minuten na aanvang van de les verschijnt, mag de leerling de les niet meer in. De leerling wordt dan niet als ‘te laat’ gemeld maar als ‘gespijbeld’. Elk gespijbeld uur betekent twee lesuren nakomen.
 • Een leerling mag 3x zonder discussie te laat komen, vanaf de vierde keer volgt een sanctie. Dit voorkomt discussies over de geldigheid van de reden van te laat melding. Bij deze vier keer zit namelijk altijd wel een keer die voorkomen had kunnen worden.
 • Vanaf de vierde keer vindt afhandeling op de dag zelf plaats*:
  • Elke dag waarop de leerling te laat komt, meldt de leerling zich bij de verzuim/absenten-administratie.
  • Na afloop van de laatste les werkt de leerling onder toezicht vanaf 15.00 uur  tot 17.00 uur op school aan huiswerk. (*alleen indien een leerling een externe (betaalde) afspraak heeft (hw instituut, ortho etc) vindt dit moment van terugkomen plaats op de eerstvolgende dag).
  • Als een leerling te vaak te laat is, gaat er een bericht naar de leerplichtambtenaar. Ouders krijgen hier bericht van. De leerplichtambtenaar neemt de afhandeling dan over.

*Op vrijdag is geen ‘terugkommoment’ in verband met een inhaaluur van gemiste toetsen, vrijdagmiddagtoneel et cetera. Het terugkommoment wordt dan doorgeschoven naar de maandag.

 • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
 • reabordjesA4-5-2018.indd
 • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
 • Prep centre logo_CMYK
 • Gezonde school