Verzuimbeleid

Het Gymnasium Apeldoorn heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn wegens lichamelijke of psychische klachten. Daarvoor werken we samen met de schoolarts en de leerplichtambtenaar van de gemeente die beiden ook lid zijn van het Kernteam. Dit gebeurt met zorg voor en in het belang van de leerling. De werkwijze bij langdurig of frequent ziekteverzuim kunnen ouders en leerlingen vinden op  ons webportaal.

Leerplichtambtenaar: P.Jansen@apeldoorn.nl

Schoolarts: S.Stevelmans@cjgapeldoorn.nl

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school