Ziekmelden

Wanneer uw zoon of dochter moet verzuimen door bijv. ziekte wilt u dan tussen 08.00 en 09.00 uur bellen naar 055-5213024.
U meldt uw kind voor één of twee dagen af. Indien uw kind langer ziek is dient u opnieuw te bellen.
Indien uw zoon of dochter een toets moet verzuimen dient u voor 12.00 uur een e-mail te sturen naar toetsabsent@gymnasium-apeldoorn.nl.
In deze mail moet u vermelden voor welk vak, met de bijbehorende docent, uw zoon of dochter de toets mist, zodat de docent ingelicht kan worden. Via de schoolmail ontvangt uw zoon of dochter de betreffende inhaaldatum en het tijdstip. Onder een “toets” verstaan we alle werken die beoordeeld worden met een cijfer, dus ook een tevoren opgegeven schriftelijke overhoring of een praktische opdracht.
Indien er recht op inhalen is gebeurt dit inhalen in principe op een vrijdagmiddag om 14.50 uur. Een inhaalwerk kan vervolgens niet meer herkanst worden. Voor meer informatie zie ook de pagina Toetsbeleid (onder Onderwijs).
  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school