Home > Schoolgids > Ondersteuning voor onze leerlingen

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

dinsdag 7 juli 2020

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond! In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders. Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden De… Lees verder

Convenant Veilige School

dinsdag 7 juli 2020

De schoolleiding heeft het Convenant Veilige School ondertekend. Dit convenant is mede ondertekend door alle andere scholen voor het Voortgezet Onderwijs, de Gemeente Apeldoorn en de Regionale Politie Noord- en Oost-Gelderland District Apeldoorn. Het doel van dit convenant is om… Lees verder

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk hoort erbij. Sommige leerlingen hebben echter wat extra ondersteuning nodig bij het maken van hun huiswerk. Ze hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur of ze missen zelfdiscipline en motivatie. Voor deze leerlingen kan het volgen van huiswerkbegeleiding een… Lees verder

Intern begeleider

dinsdag 7 juli 2020

Volgens de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de… Lees verder

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) – decanaat

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is het Gymnasium Apeldoorn gestart met de decaansite van DeDecaan.net DeDecaan.net is een landelijk online netwerk voor schooldecanen. Het biedt decanen en leerlingen ondersteuning bij het keuzetraject (profiel- en studiekeuze). Alle correspondentie omtrent LOB (Loopbaan… Lees verder

Ondersteuningsstructuur

Sommige leerlingen hebben specifieke ondersteuning nodig om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. In de ondersteuningsroute is aangegeven welke route doorlopen wordt wanneer een leerling aanvullende begeleiding nodig heeft. De mentor is hierin de spil en zal samen met de leerling en… Lees verder

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Deze wet betekent in grote lijnen dat er voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod moet zijn binnen de regio. Waar mogelijk zullen leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften onderwijs krijgen… Lees verder

Protocollen

Voor diverse thema’s is er een protocol vastgesteld waarin beschreven staat welke stappen ondernomen dienen te worden bij een specifieke ondersteuningsvraag. AVOO Protocol fysiek ingrijpen naar leerlingen GYM Dyslexieprotocol AVOO Antipestprotocol AVOO protocol overlijden leerling of collega AVOO Suïcideprotocol GYM… Lees verder

Samenwerkingsverband

dinsdag 7 juli 2020

Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle schooldirecties en besturen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven: We vangen gezamenlijk alle leerlingen op. Iedere school biedt… Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De Wet op Passend Onderwijs verplicht alle scholen om een Schoolondersteuningsprofiel op te stellen en minimaal eens per vier jaar bij te stellen. In het ondersteuningsprofiel leest u welke basisondersteuning en extra ondersteuning het Gymnasium Apeldoorn kan bieden. Daarnaast leest… Lees verder

Trainingen

Op het Gymnasium Apeldoorn worden er diverse trainingen aangeboden om leerlingen te ondersteunen op een bepaald gebied. We bieden de volgende trainingen aan: Sociale vaardigheidstraining aan leerlingen in klas 1 en 2 Faalangstreductie training aan leerlingen in klas 1 en… Lees verder

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op verschillende fietsroutes van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is de leerling hulp bieden als hij/zij bijvoorbeeld pech heeft of om een andere reden hulp nodig heeft. Veilighonk-adressen Klarenbeek Veilighonk-adressen… Lees verder

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school