Home > Schoolgids > Ondersteuning voor onze leerlingen > Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) – decanaat

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) – decanaat

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is het Gymnasium Apeldoorn gestart met de decaansite van DeDecaan.net

DeDecaan.net is een landelijk online netwerk voor schooldecanen. Het biedt decanen en leerlingen ondersteuning bij het keuzetraject (profiel- en studiekeuze). Alle correspondentie omtrent LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) zal via dit platform verlopen.

Daarbij kunt u denken aan informatie over:

 • open- en meeloopdagen (ga naar ‘KeuzeKalender’),
 • informatie over het aanvragen van verlof voor een LOB-activiteit (loopt altijd via de decaan. Ga naar ‘downloads’, kies ‘Portfolio vwo 4 (of vwo 5, of vwo 6)),
 • mailings van instellingen uit het hoger onderwijs, DUO of het ministerie van OCW (Ga naar ‘nieuws’ en kies ‘nieuws van de decaan’),
 • het portfolio waar de leerling verkregen informatie noteert, na het bijwonen van een open- of meeloopdag én ingevulde gespreksformulieren als voorbereiding op een decaangesprek (Ga naar ‘downloads’, kies ‘Portfolio vwo 4 (of vwo 5, of vwo 6)),
 • alle data van LOB-activiteiten op het Gymnasium Apeldoorn,
 • presentaties vertoond tijdens een informatieavond etc.
 • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
 • reabordjesA4-5-2018.indd
 • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
 • Prep centre logo_CMYK
 • Gezonde school