Home > Schoolgids > Ondersteuning voor onze leerlingen > Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) – decanaat

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) – decanaat

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is het Gymnasium Apeldoorn gestart met de decaansite van DeDecaan.net

DeDecaan.net is een landelijk online netwerk voor schooldecanen. Het biedt decanen en leerlingen ondersteuning bij het keuzetraject (profiel- en studiekeuze). Alle correspondentie omtrent LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) zal via dit platform verlopen.

Daarbij kunt u denken aan informatie over:

 • open- en meeloopdagen (ga naar ‘KeuzeKalender’),
 • informatie over het aanvragen van verlof voor een LOB-activiteit (loopt altijd via de decaan. Ga naar ‘downloads’, kies ‘Portfolio vwo 4 (of vwo 5, of vwo 6)),
 • mailings van instellingen uit het hoger onderwijs, DUO of het ministerie van OCW (Ga naar ‘nieuws’ en kies ‘nieuws van de decaan’),
 • het portfolio waar de leerling verkregen informatie noteert, na het bijwonen van een open- of meeloopdag én ingevulde gespreksformulieren als voorbereiding op een decaangesprek (Ga naar ‘downloads’, kies ‘Portfolio vwo 4 (of vwo 5, of vwo 6)),
 • alle data van LOB-activiteiten op het Gymnasium Apeldoorn,
 • presentaties vertoond tijdens een informatieavond etc.

In 2019-2020 organiseert de mediatheek samen met het decanaat een vijftal vrijdagmiddagsessies in het kader van Loopbaan Oriëntatie en –Begeleiding (LOB).
Voor deze bijeenkomsten is een aantal toppers uit verschillende geledingen van de maatschappij uitgenodigd die hun persoonlijke ervaringen delen over het maken van studie- en beroepskeuzes aan het einde van de middelbare school. Daarnaast geven ze natuurlijk ook een diepere inkijk in de professionele richting die ze zelf gekozen hebben. Uitgenodigd zijn:

 • Een Brigadegeneraal van het Ministerie van Defensie
 • Een medisch specialist (internist)
 • Een officier van justitie
 • Een (oud)Lid van de Tweede Kamer/ Gedeputeerde van de Provincie Utrecht
 • Een directeur van AKZO
 • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
 • reabordjesA4-5-2018.indd
 • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
 • Prep centre logo_CMYK
 • Gezonde school