Home > Schoolgids > Ondersteuning voor onze leerlingen > Ondersteuningsstructuur

Ondersteuningsstructuur

Sommige leerlingen hebben specifieke ondersteuning nodig om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. In de ondersteuningsroute is aangegeven welke route doorlopen wordt wanneer een leerling aanvullende begeleiding nodig heeft. De mentor is hierin de spil en zal samen met de leerling en ouders ondersteuningsbehoeften signaleren en eerst zelf de benodigde ondersteuning bieden aan de leerling. Wanneer er meer begeleiding nodig is kan de leerling via de mentor aangemeld worden bij het ondersteuningsteam. Er is ondersteuning mogelijk op uiteenlopende gebieden zoals begeleiding bij leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, psychische problemen, medische problemen en bij problemen in de thuissituatie.Ondersteuningsteam
Een aanmelding bij het ondersteuningsteam komt terecht bij de ondersteuningscoördinator. Zij coördineert wie de ondersteuning gaat oppakken. De begeleider gaat in gesprek met de leerling om te bekijken welke ondersteuning wenselijk is. Vervolgens wordt er door de betreffende begeleider contact opgenomen met u.
Binnen de individuele begeleiding zijn de gesprekken die een leerling heeft uiteraard vertrouwelijk. Elke begeleider hanteert hiervoor de voor hem/haar geldende beroepscode.

IZAT/Kernteam
De ondersteuning aan een leerling staat niet op zichzelf. Afhankelijk van wat er speelt is er overleg met de mentor en afdelingsleider om te bespreken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en om te volgen hoe de leerling zich ontwikkelt. Indien nodig wordt een leerling ter consultatie besproken in het Intern Zorg Advies Team (IZAT) en/of het kernteam. Aan het IZAT nemen alle leden van het ondersteuningsteam deel, aangevuld met de afdelingsleiders en soms ook de mentor. Het kernteam bestaat uit dezelfde leden als het IZAT, aangevuld met de GGD en de leerplichtambtenaar. Het kernteam heeft als doel preventief de juiste ondersteuning te bieden aan een leerling binnen school, indien nodig aangevuld met ondersteuning buiten school. Overleg over leerlingen binnen het IZAT en het kernteam is nodig om gezamenlijk te bepalen welke ondersteuning een leerling nodig heeft.

Communicatie
De mentor blijft voor u en voor de leerling het aanspreekpunt. Voor specifieke vragen over de begeleiding kunt u rechtstreeks contact opnemen met de begeleider.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school