Home > Schoolgids > Onze school

De geschiedenis van de school

Het Gymnasium Apeldoorn is een categoriaal gymnasium. De in 1913 opgerichte school biedt in het schooljaar 2018/19 onderwijs aan bijna 700 leerlingen. Het Gymnasium Apeldoorn bestaat uit vier gebouwen, namelijk een monumentaal hoofdgebouw, een monumentale gymzaal (1923), een moderner gebouw… Lees verder

Doelen van ons onderwijs

Gymnasium Apeldoorn. Een school waar je onderzoekt en ontdekt. Waar je meningen vormt maar ook leert om ze weer los te laten. Waar je grenzen verkent en verlegt. We dagen je uit je talent te gebruiken. Contact vinden we belangrijk…. Lees verder

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve… Lees verder

Leerlingenparticipatiebeleid (Leerlingenraad)

Op het Gymnasium Apeldoorn telt de mening van de leerling mee. De leerlingenraad representeert de belangen en de meningen van de leerlingen. Zij vertegenwoordigt alle leerlingen op school en probeert mee te denken met de schoolleiding. Daarnaast peilt de Leerlingenraad… Lees verder

Maatschappelijke stage

In klas 3 en 4 doen onze leerlingen een maatschappelijke stage. Het houdt in dat ze vrijwilligerswerk gaan doen (minimaal 25 uur) als onderdeel van hun schoolcarrière. Ze kiezen zelf iets wat ze leuk vinden om te gaan doen, zolang… Lees verder

Onderwijsprogramma eerste twee jaren

Klas 1 Een leerling van het Gymnasium Apeldoorn start meteen in het eerste jaar met zijn gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst leren ze onderdelen van het Grieks. Ook krijgen alle leerlingen het vak filosofie. Geleidelijk… Lees verder

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit leden die jaarlijks worden gekozen uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school. De raad stelt zich ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen en zo bij te dragen aan de… Lees verder

Overgangsnormen

Voor de klassen 1, 2 en 3 geldt het volgende: Er wordt niet lager dan een 3 op het rapport gegeven. Alle vakken tellen mee voor de bevordering. ‘Bespreken’ betekent: de resultaten van een leerling worden besproken. Deze bespreking kan… Lees verder

Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Hier kunt u de Programma’s van Toetsing en Afsluiting bekijken. De data in onderstaande PTA’s zijn een indicatie. De exacte data zijn te vinden in het toetsrooster op het webportaal. Nota bene: voor klas 1, 2 en 3 is het… Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College De resultaten van Gymnasium Apeldoorn zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2695/Gymnasium-Apeldoorn De resultaten van de Koninklijke Scholengemeenschap zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2692/Koninklijke-Scholengemeenschap… Lees verder

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school