Home > Schoolgids > Onze school

Begeleiding en ondersteuning

We zorgen ervoor dat we zo goed mogelijk op de hoogte zijn en blijven van capaciteiten, vorderingen, eigenschappen en werkhouding van de individuele leerling. Door de intensieve manier waarop docenten de leerlingen volgen weten docenten en mentoren goed wat de… Lees verder

Cambridge certificates

In klas 3 wordt er geen First Certificate Exam via school aangeboden. Leerlingen die gemotiveerd zijn en een extra uitdaging willen, kunnen dit examen individueel afleggen. Voor informatie kunnen zij terecht bij hun vakdocent. In klas 4 en/of 5 bestaat… Lees verder

De geschiedenis van de school

Het Gymnasium Apeldoorn is een categoriaal gymnasium. De in 1913 opgerichte school biedt in het schooljaar 2018/19 onderwijs aan bijna 700 leerlingen. Het Gymnasium Apeldoorn bestaat uit vier gebouwen, namelijk een monumentaal hoofdgebouw, een monumentale gymzaal (1923), een moderner gebouw… Lees verder

Doelen van ons onderwijs

Gymnasium Apeldoorn. Een school waar je onderzoekt en ontdekt. Waar je meningen vormt maar ook leert om ze weer los te laten. Waar je grenzen verkent en verlegt. We dagen je uit je talent te gebruiken. Contact vinden we belangrijk…. Lees verder

Excelleren

Onze leerlingen mogen laten zien wat ze kunnen. We willen hen stimuleren het uiterste uit zichzelf te halen en trots te zijn op wat ze kunnen. Als school willen we onze leerlingen de waardering geven die bij deze houding en… Lees verder

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve… Lees verder

Leerlingenparticipatiebeleid (Leerlingenraad)

Op het Gymnasium Apeldoorn telt de mening van de leerling mee. De leerlingenraad representeert de belangen en de meningen van de leerlingen. Zij vertegenwoordigt alle leerlingen op school en probeert mee te denken met de schoolleiding. Daarnaast peilt de Leerlingenraad… Lees verder

Leerlingenvereniging – Apeldoornse Gymnasiasten Bond (AGB)

De Apeldoornse Gymnasiasten Bond is een vereniging van de leerlingen op het Gymnasium. De AGB zorgt ervoor dat de schoolse zaken worden afgewisseld met sport & ontspanning. De belangrijkste activiteiten van de AGB zijn: het organiseren van feesten voor: onderbouw bovenbouw hele… Lees verder

Lessentabel

Hier kunt u de lessentabel 2019-2020 bekijken. Lessentabel 2019-2020… Lees verder

Maatschappelijke stage

In klas 3 en 4 doen onze leerlingen een maatschappelijke stage. Het houdt in dat ze vrijwilligerswerk gaan doen (minimaal 25 uur) als onderdeel van hun schoolcarrière. Ze kiezen zelf iets wat ze leuk vinden om te gaan doen, zolang… Lees verder

Mediatheek

De mediatheek is dagelijks geopend van 09:00 – 16:00 uur, behalve op vrijdag, dan zijn we open tot 12:40 uur. De mediathecaris wordt geholpen door een aantal ouders die de leerlingen met raad en daad bijstaan. De schoolmediatheek heeft verschillende functies: leerlingen kunnen… Lees verder

Onderwijsprogramma eerste twee jaren

Klas 1 Een leerling van het Gymnasium Apeldoorn start meteen in het eerste jaar met zijn gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst leren ze onderdelen van het Grieks. Ook krijgen alle leerlingen het vak filosofie. Geleidelijk… Lees verder

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit leden die jaarlijks worden gekozen uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school. De raad stelt zich ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen en zo bij te dragen aan de… Lees verder

Overgangsnormen

Voor de klassen 1, 2 en 3 geldt het volgende: Er wordt niet lager dan een 3 op het rapport gegeven. Alle vakken tellen mee voor de bevordering. ‘Bespreken’ betekent: de resultaten van een leerling worden besproken. Deze bespreking kan… Lees verder

Plusdocument

Als school willen wij graag dat leerlingen zich op allerlei gebieden ontplooien. Wij stimuleren leerlingen om extra uitdaging te zoeken binnen school. Daarnaast willen wij ook ruimte bieden aan leerlingen die buitenschools hun talenten willen ontwikkelen. In de huidige maatschappij… Lees verder

Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Hier kunt u de Programma’s van Toetsing en Afsluiting bekijken. De data in onderstaande PTA’s zijn een indicatie. De exacte data zijn te vinden in het toetsrooster. Nota bene: voor klas 1, 2 en 3 is het PTA niet bindend…. Lees verder

Rapportage

Het schooljaar bestaat uit vijf perioden van ongeveer 7 lesweken. De cijfers zijn op elk moment in te zien. Om die reden komt er alleen een eindrapport uit. Eindrapport: 18  juli 2020… Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

dinsdag 7 juli 2020

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College De resultaten van Gymnasium Apeldoorn zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2695/Gymnasium-Apeldoorn De resultaten van de Koninklijke Scholengemeenschap zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2692/Koninklijke-Scholengemeenschap… Lees verder

Schoolboeken – Leermiddelenfonds (LMF)

De school heeft een intern leermiddelen fonds (LMF), samen met de twee andere AVOO scholen. Dit betekent dat alle leermiddelen, die onder de gratis leermiddelen van de overheid vallen, door het LMF worden gekocht en aan de leerlingen in bruikleen worden gegeven…. Lees verder

Schoolplan

Klik hier voor het schoolplan 2016-2020…. Lees verder

Toetsbeleid

Inhalen van toetsen Elke dag dat een leerling ziek of om andere redenen absent is en daardoor een toets uit het toetsrooster, een vaardighedentoets of een praktische opdracht mist, dient dit voor aanvang van de toets telefonisch gemeld te worden… Lees verder

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school