Home > Schoolgids > Onze school > Doelen van ons onderwijs

Doelen van ons onderwijs

Gymnasium Apeldoorn. Een school waar je onderzoekt en ontdekt. Waar je meningen vormt maar ook leert om ze weer los te laten. Waar je grenzen verkent en verlegt. We dagen je uit je talent te gebruiken.

Contact vinden we belangrijk. Tussen jou, je ouders, je mentoren, je docenten en je afdelingsleiders. Want het Gymnasium Apeldoorn, dat zijn wij allemaal samen. En alleen samen maken we er de school van waar jij het beste op je plaats bent. 

Jezelf kunnen zijn, en dus anders

Dat is waar het Gymnasium Apeldoorn voor staat. Jou alle kansen bieden om je verder te ontwikkelen. Je mag jezelf zijn, blijven en worden. Iedereen is anders, maar leert ook anders. De een is sneller. De ander heeft meer ondersteuning nodig. De een wil meer uitdaging. De ander wil extra stof hebben.

Grenzen verleggen

We kijken verder. Gymnasiale vorming, academische voorbereiding, internationale oriëntatie en het ontwikkelen van een brede blik op de wereld op ons heen.  Onze leerlingen zijn in de maatschappij van straks van grote betekenis. Op die taak bereiden we hen voor.

Extra uitdagingen

We zijn niet voor niets HÉT Gymnasium. Dat betekent extra uitdagingen in de vorm van de klassieke talen Latijn en Grieks. Maar ook filosofie

Je leert door klassieke teksten te leren begrijpen ook moeilijke teksten bij andere vakken makkelijker te begrijpen. En je leert over culturen die grote invloed op ons hebben. Bij filosofie leer je kritisch te denken en vragen te stellen. Een gymnasiast is onderzoekend én kritisch.

Het Gymnasium Apeldoorn wil zich verantwoorden over de onderwijskwaliteit.
Via onderstaande link is onder andere informatie te vinden over de tevredenheid van ouders en leerlingen, het gevoerde onderwijsbeleid en onderwijsresultaten. De informatie van het Gymnasium wordt soms ook vergeleken met andere middelbare scholen. Klik om het schoolvenster te bekijken.

Hoe goed zijn onze examenkandidaten?
Verreweg de meeste leerlingen van onze school halen de eindstreep. Maar hoe doen ze het dan op het eindexamen? Gemiddeld over alle vakken haalden de examenkandidaten op het Gymnasium Apeldoorn vorig jaar een 6,6 op het centraal eindexamen. Het landelijk gemiddelde voor VWO was toen een 6,5.

In de grafiek staat per vak welke cijfers onze leerlingen vorig jaar gemiddeld voor hun examen hebben gehaald (blauwe balken). In dezelfde grafiek staat wat het gemiddelde is van alle VWO’ers van het land (grijze balken).

 

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school