Home > Schoolgids > Onze school > Leerlingenparticipatiebeleid (Leerlingenraad)

Leerlingenparticipatiebeleid (Leerlingenraad)

Op het Gymnasium Apeldoorn telt de mening van de leerling mee. De leerlingenraad representeert de belangen en de meningen van de leerlingen. Zij vertegenwoordigt alle leerlingen op school en probeert mee te denken met de schoolleiding. Daarnaast peilt de Leerlingenraad de meningen van de leerlingen en verwerkt deze in plannen. Deze plannen worden vervolgens weer voorgelegd aan de schoolleiding. De leerlingenraad vergadert regelmatig met de rector.

Het dagelijks bestuur van de leerlingenraad bestaat traditioneel uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur heeft twee extra leden: een promotor en een vice-voorzitter. De promotor houdt zich bezig met de achterban, dus de leerlingen zelf en de vice-voorzitter helpt mee met het voorbereiden van de vergaderingen en het ondersteunen van de rest van het bestuur.

Daarnaast werkt de leerlingenraad ook nauw samen met de vertegenwoordigers van de Medezeggenschapsraad, die uit de leerlingen gekozen zijn. De twee MR-leden ondersteunen het bestuur waar nodig. In de MR hebben zij 25% van de stemmen en zij kunnen daar altijd vragen stellen of stukken inbrengen.

Het bestuur van de leerlingenraad 2019-2020:

Florens Boelen (Voorzitter)
Marit Couprie (Secretaris)
Olle de Kock (Promotor)
Karel Wellink (Promotor)
Bien Gratema (Promotor)
Noor Kooijman (Penningmeester)

MR-leden:

  • Sebastiaan van Gelder
  • Rüveyda Polat

Vergaderingen

De leerlingenraad  streeft ernaar om ongeveer om de drie weken een algemene vergadering te houden. In deze algemene vergadering worden o.a. klachten van de leerlingen besproken en er worden nieuwe plannen gemaakt. Alleen de leerlingenraadvertegenwoordigers hebben in deze vergadering stemrecht. Zij worden gekozen per klas aan het begin van het jaar en ze worden geacht altijd aanwezig te zijn op vergaderingen. Zij vertegenwoordigen namelijk de mening van de klas.

Contact

Heb je een leuk idee of een klacht? Stuur dan een email naar de leerlingenraad.
Je kunt ook altijd ideeën stoppen in de leerlingenraadbus, naast de clavigersloge in K17. Ook kun je ons volgen op Twitter en vrienden met ons worden op Facebook.

Leerlingenreglement Gymnasium Apeldoorn
Leerlingenstatuut Stichting AVOO

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school