Home > Schoolgids > Onze school > Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

In klas 3 en 4 doen onze leerlingen een maatschappelijke stage. Het houdt in dat ze vrijwilligerswerk gaan doen (minimaal 25 uur) als onderdeel van hun schoolcarrière. Ze kiezen zelf iets wat ze leuk vinden om te gaan doen, zolang het maar aan de voorwaarden voldoet.

De maatschappelijke stage is niet langer wettelijk verplicht, maar op het Gymnasium Apeldoorn hechten wij waarde aan een actieve bijdrage van onze leerlingen aan de maatschappij in het kader van burgerschapsvorming. De maatschappelijke stage vormt daarom een onderdeel van het PTA en moet worden afgerond om bevorderd te kunnen worden naar klas 5.

Centraal voor onze school staat dat de stage in de eerste plaats zinvol moet zijn. Er moet een balans zijn tussen waarde voor de leerling en waarde voor de samenleving. Het is niet alleen contact maken met nieuwe groepen en een bijdrage leveren aan de samenleving door middel van belangeloze inzet, maar is ook het ontwikkelen van de persoonlijkheid van de leerling.

In de tweede plaats vinden we het belangrijk dat er veel ruimte is voor het eigen initiatief van de leerling. De leerling is zelf aan zet. Er wordt ruim baan gegeven voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief van de leerlingen. De leerling zoekt zelf een stageadres, dat is ook leuk en leerzaam. Als het nodig is staat de school klaar om te helpen in de bemiddeling richting een stageadres.

Daarnaast wil de school zich inzetten om een bijdrage te leveren aan de profilering van Apeldoorn en om de omliggende plaatsen waar de meeste van onze leerlingen toch vandaan komen. Het is goed dat de school naar buiten treedt en de samenleving naar binnen wordt gehaald.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school