Home > Schoolgids > Onze school > Mediatheek

Mediatheek

De mediatheek is dagelijks geopend van 09:00 – 16:00 uur, behalve op vrijdag, dan zijn we open tot 12:40 uur. De mediathecaris wordt geholpen door een aantal ouders die de leerlingen met raad en daad bijstaan. De schoolmediatheek heeft verschillende functies: leerlingen kunnen er boeken lenen, naar informatie zoeken, zelfstandig studeren of gezamenlijk werken aan een praktische opdracht. Ook kunnen leerlingen ondersteuning krijgen bij het zoeken en vinden van informatie.

De collectie van de mediatheek bestaat uit naslagwerken, zoals encyclopedieën en woordenboeken, literatuur in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, informatieve boeken, tijdschriften en natuurlijk computers met internetverbinding. De collectie is opgenomen in de Aurapubliekscatalogus, die ook via internet thuis is te raadplegen. http://gymnasiumapeldoorn.auralibrary.nl/auraic.aspx.

Leerlingen kunnen thuis boeken reserveren en eventueel verlengen. De mediatheek beschikt ook over een aantal digitale abonnementen, zoals: de Krantenbank, Literom en Uittrekselbank. Deze links zijn alleen op de schoolcomputers te raadplegen. De leerlingen krijgen allemaal een e-mailadres van school en zij krijgen de beschikking over een inlognummer en wachtwoord, zodat zij gebruik kunnen maken van een eigen account op de computers.

De collectie wordt voortdurend actueel gehouden met behulp van (een deel van) de ouderbijdrage.

In de eerste klas krijgen de leerlingen een rondleiding door de mediatheek en instructie op het gebied van “zoeken en vinden”. Ook in de hogere klassen worden er regelmatig instructielessen gegeven.

Alle leerlingen hebben de beschikking over een schoolpas. Zonder dit pasje kan er geen gebruik gemaakt worden van de uitleenfaciliteiten. Het is van belang dat de leerlingen hun pasje alleen voor eigen gebruik aanwenden. Alles wat via hun pasje “gescand” wordt, komt op hun uitleen-/ gebruikersrekening te staan. Voor geleend materiaal dat te laat wordt geretourneerd gelden boetes. Materiaal dat in het geheel niet wordt geretourneerd moet vergoed worden. De uitleentermijn is drie weken. De leerlingen krijgen via de mail bericht, wanneer de uitleentermijn is verstreken.

De vrijwilligers vervullen een belangrijke functie in de mediatheek. Zij houden de uitleenadministratie bij, zorgen voor het boekenbestand en houden andere informatiebronnen bij. Verder bemannen zij de mediatheek op de dagen dat de mediathecaris niet aanwezig is.
Zonder vrijwilligers kan de mediatheek niet dagelijks geopend zijn. Het werken in de mediatheek is voor ouders één van de manieren om aan hun betrokkenheid bij de school invulling te geven.

Er is regelmatig behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@gymnasium-apeldoorn.nl

Uitleenregels:

 • Lenen is alleen mogelijk met een schoolpas
 • Er mogen twee boeken per vak worden geleend, maximaal 6 boeken
 • De uitleentermijn is drie weken
 • de uitleentermijn kan maximaal 3 x verlengd worden
 • Boete is 10 cent per schooldag per boek

Computergebruik:

 • Alleen met eigen account
 • Alleen voor schoolwerk
 • In de pauze zijn de computers niet beschikbaar (alleen bij uitzondering na toestemming van de baliemedewerker)
 • Het downloaden, installeren of gebruiken van spelletjes, downloadhulpen, kraaksoftware, muzieksoftware of bestandsruilsoftware op de computer op school is niet toegestaan
 • Regelmatig wordt gecontroleerd of er verboden bestanden zijn gedownload en opgeslagen
 • Er kan worden meegekeken op de computers
 • Printen, kopiëren en scannen via het kopieerapparaat in de gang

 

Mediatheek app:

Voor de mediatheek is nu een bijzonder praktische app beschikbaar.
Met deze app heb je toegang tot diverse faciliteiten als:

 • alle door jou geleende materialen bekijken
 • mogelijkheid tot on-line verlengen ( dus geen boetes meer!)
 • push berichten zodat je weet wanneer je boeken teruggebracht moeten worden
 • het reserveren van boeken
 • en het bekijken van nieuwe aanwinsten
 • Wat moet je daarvoor doen?
 • Download de mediatheek-app in de playstore of in de appstore
 • De naam van de app is: Aura Library
 • Geef aan: de plaats en onderwijsinstelling
 • Lenernummer: leerlingnummer
 • Naam en e-mailadres invullen
 • Wachtwoord: zelf te bepalen

Eenmaal geïnstalleerd hoef je niet nogmaals in te loggen.
De tijd die het van je vraagt is ca. 2 minuten.
Veel leesplezier gewenst!

 • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
 • reabordjesA4-5-2018.indd
 • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
 • Prep centre logo_CMYK
 • Gezonde school