Home > Schoolgids > Onze school > Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning

We zorgen ervoor dat we zo goed mogelijk op de hoogte zijn en blijven van capaciteiten, vorderingen, eigenschappen en werkhouding van de individuele leerling. Door de intensieve manier waarop docenten de leerlingen volgen weten docenten en mentoren goed wat de sterke en zwakke punten van hun leerlingen zijn. In gesprekken proberen de mentoren de leerlingen te laten reflecteren op mogelijke ontwikkelpunten voor een komende periode.

Zowel leerlingen die moeite hebben met leren, als leerlingen die meer aankunnen, worden geholpen of gestimuleerd meer te doen dan zij misschien in eerste instantie geneigd zijn op te pakken. Recht doen aan verscheidenheid en differentiëren zijn niet voor niets belangrijke onderwijskundige pijlers in onze school. Alle docenten op onze school houden zich bezig met deze thema’s. Ook voor leerlingen die het op een of andere manier moeilijk hebben, willen we een steun in de rug zijn. De ondersteuning is erop gericht leerlingen te helpen zelf oplossingen te vinden die recht doen aan hun persoon.

Vak en informatievaardigheden boekje

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school