Home > Schoolgids > Onze school > Onderwijsprogramma eerste twee jaren

Onderwijsprogramma eerste twee jaren

Klas 1

Een leerling van het Gymnasium Apeldoorn start meteen in het eerste jaar met zijn gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst leren ze onderdelen van het Grieks. Ook krijgen alle leerlingen het vak filosofie. Geleidelijk aan leren we leerlingen in klas 1 hun werk te plannen aan de hand van studiewijzers. Al doende worden leerlingen steeds meer bedreven worden in het zelf plannen van hun studie. Niet alle nieuwe vakken lukken meteen in klas 1. De leerlingen mogen dan ook fouten maken. Bij de rapportage wordt daar rekening mee gehouden.

Ook kunnen leerlingen die in het begin al moeite hebben met taal, begrijpend lezen, rekenen of studievaardigheden, rekenen op extra begeleiding. Leerlingen die meer aankunnen kunnen kiezen uit zogenaamde Capita Selecta. We werken volgens het model ‘blended’. Dit houdt in dat de leerlingen zowel met boeken als met digitale leermiddelen werken. De leerlingen werken dagelijks met hun eigen laptop op school, maar beslist niet de hele tijd. Schriften en boeken horen erbij.

Klas 2

In klas twee komen de nieuwe vakken Duits en NaSk (natuur-/scheikunde) erbij. De nieuwe vakken bieden een nieuwe uitdaging in de tweede klas. Voor de continuïteit in de begeleiding gaan in principe de mentor en klassenleraar van klas 1 mee naar klas 2.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school