Home > Schoolgids > Onze school > Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit leden die jaarlijks worden gekozen uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school. De raad stelt zich ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen en zo bij te dragen aan de kwaliteit, de sfeer en de uitstraling van de school.
De ouderraad wisselt regelmatig met de schoolleiding van gedachte over allerlei ontwikkelingen die zich binnen de school voordoen. De ouderraad denkt actief mee en vergadert iedere zes weken. Bij dit overleg is altijd iemand van de schoolleiding aanwezig.

De ouderraad houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

 • het organiseren van de jaarlijkse Algemene Ouderavond; op deze avond nodigt de ouderraad een spreker uit – van binnen of buiten de school -, die een onderwerp bespreekt dat alle ouders/verzorgers aangaat, bijvoorbeeld het gebruik van alcohol, omgaan met jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, de werking van hersenen.
 • Verder beheert de ouderraad het fonds van vrijwillige ouderbijdragen, waaruit verschillende uitgaven worden bekostigd. Dit fonds maakt het mede mogelijk dat de school, in het belang van de leerlingen, over extra faciliteiten kan beschikken. Zo draagt de raad bij aan onder meer de mediatheek, sporttoernooien en culturele activiteiten:
 • het bijwonen van diverse, door de school georganiseerde, contact- en voorlichtingsavonden
 • het vertegenwoordigen van de school op de onderwijsmarkten en de aanwezigheid op de Open Dag en de daarop volgende Informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen
 • het vertegenwoordigen van de ouders bij de ontvangst van nieuwe leerlingen, het uitreiken van de diploma’s
 • het aanwezig zijn bij jubilea of afscheid van docenten

De ouderraad wil een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de school. Daarvoor is zowel financiële als daadwerkelijke steun van ouders/verzorgers onontbeerlijk.

De leden van de Ouderraad:

 • Dhr. A. Boelen (voorzitter)
 • Dhr. W. Lastdrager (penningmeester)
 • Mevr. M. van der Zande (secretaris)
 • Dhr. T. Baartman
 • Mevr. A. ten Berk de Boer
 • Mevr. A. de Groot
 • Mevr. B. Kiesewetter
 • Dhr. C. Strohm

E-mail: info@gymnasiumapeldoorn.nl

Huishoudelijk reglement Ouderraad Gymnasium Apeldoorn

Aanvraag middelen ouderraad:

De Ouderraad van het Gymnasium Apeldoorn heeft als één van haar taken het zinvol bestemmen van de ouderbijdrage. Eén van de trajecten om tot zinvolle projecten te komen verloopt via leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Wij gaan ervanuit dat hier veel ideeën zijn die onze school kunnen verrijken. Sommige van die ideeën hebben voor hun realisatie extra financiering nodig. Iedereen (ouders, leerlingen, medewerkers) kan een financiële bijdrage bij de Ouderraad aanvragen. Het is aan de Ouderraad om te beoordelen of de gevraagde (co-)financiering passend is en waarde voor de school als geheel heeft. Dat laatste is wel belangrijk. Een van de criteria is dat de hele school (dus alle leerlingen) hierbij hun voordeel moeten hebben. Er zijn wat ons betreft geen foute of stomme voorstellen.

Voorstellen voor financiering mogen worden gedaan door staf, docenten, leerlingen en/of ouders. Een voorstel kun je indienen via bijgaand template/formulier. Belangrijk is dat het voorstel kort en helder is en dat alle 10 items in het formulier aan bod komen.

De Ouderraad is benieuwd naar de voorstellen.

De voorstellen kunnen gemaild worden naar: info@gymnasiumapeldoorn.nl

 

 • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
 • reabordjesA4-5-2018.indd
 • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
 • Prep centre logo_CMYK
 • Gezonde school