Home > Schoolgids > Onze school > Overgangsnormen

Overgangsnormen

Voor de klassen 1, 2 en 3 geldt het volgende:

 • Er wordt niet lager dan een 3 op het rapport gegeven.
 • Alle vakken tellen mee voor de bevordering.
 • ‘Bespreken’ betekent: de resultaten van een leerling worden besproken. Deze bespreking kan leiden tot een bevordering of tot het niet bevorderen naar de volgende klas
  Over leerlingen die besproken worden of rechtstreeks afgewezen zijn, neemt de docentenvergadering een besluit (dit besluit is bindend) over bevordering, doublure of afstroom naar een ander onderwijsniveau.
 • De overgangsnormen gelden als uitgangspunt bij de bevordering. Bij kennelijke onbillijkheden of op grond van bijzondere omstandigheden kan hiervan door de docentenvergadering worden afgeweken.
 • Als het zo is dat er procedurefouten zijn gemaakt, of dat er nieuwe informatie over een leerling is die niet eerder (voor de eindvergadering) bij de mentor bekend had kunnen zijn, dan is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een revisie. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de mentor tijdig en volledig te informeren.

Overgang van 1 naar 2

tekortenomschrijvinggemiddeld ≥ 6gemiddeld < 6
0alles voldoende+x
11 x 5++
22 x 5+B
21 x 4+B
31 x 3BB
31 x 5, 1 x 4BB
33 x 5BB
alle overige gevallen

Het is in klas 1 niet mogelijk om te doubleren

+ betekent bevorderd

B betekent bespreken

– betekent niet bevorderd

x betekent dat dit geval zich niet kan voordoen

Overgang van 2 naar 3

tekortenomschrijvinggemiddeld ≥ 6gemiddeld < 6
0alles voldoende+x
11 x 5++
22 x 5++
21 x 4++
31 x 5, 1 x 4+B
33 x 5+B
31 x 3BB
42 x 4BB
42 x 5, 1 x 4BB
44 x 5BB
41 x 5, 1 x 3BB
alle overige gevallen

+ betekent bevorderd

B betekent bespreken

– betekent niet bevorderd

x betekent dat dit geval zich niet kan voordoen

 

 

Overgang van 3 naar 4

tekortenomschrijvingprofiel
0alles voldoende+
11 x 5+
22 x 5+
21 x 4+
31 x 5, 1 x 4B
33 x 5B
31 x 3B
42 x 4B
42 x 5, 1 x 4
44 x 5
41 x 5, 1 x 3
alle overige gevallen

+ betekent bevorderd

B betekent bespreken

– betekent niet bevorderd

 

Voor klas 3 geldt een extra profielnorm:

 • Verplichte profielvakken en profielkeuzevak(ken) voldoende: +
 • Eén of meer verplichte profielvakken en/of profielkeuzevak(ken) onvoldoende: B

Bespreken betekent:

 • Bevorderen zonder meer
 • Bevorderen indien gekozen wordt voor een door de docentenvergadering vastgesteld profiel (leerlingen ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging van de afdelingsleider).
 • Afwijzen. Afwijzen kan betekenen zittenblijven of afstromen (gericht bevorderen) naar havo 4. Zittenblijven is geen recht van de leerling maar een recht van de school.
 • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
 • reabordjesA4-5-2018.indd
 • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
 • Prep centre logo_CMYK
 • Gezonde school