Home > Schoolgids > Onze school > Plusdocument

Plusdocument

Als school willen wij graag dat leerlingen zich op allerlei gebieden ontplooien. Wij stimuleren leerlingen om extra uitdaging te zoeken binnen school. Daarnaast willen wij ook ruimte bieden aan leerlingen die buitenschools hun talenten willen ontwikkelen. In de huidige maatschappij is het steeds belangrijker geworden om te laten zien wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Dit komt tot uiting in het Plusdocument dat je bij het behalen van het diploma van het Gymnasium Apeldoorn mee krijgt.

In dit Plusdocument worden alle extra activiteiten opgenomen die een leerling gedurende zijn/haar carrière aan het Gymnasium heeft uitgevoerd. Deze activiteiten worden verdeeld in de volgende categorieën:

  • Schoolgebonden activiteiten (minimale tijdsbesteding is 20 uur);
  • Profilering (sport, muziek en cultuur);
  • Burgerschap (Maatschappelijke Stage, minimaal tijdsbesteding is 30 uur);
  • Beroepservaring.

Om het Plusdocument vorm te geven hebben wij gekozen om te werken met het programma Appreci8! De leerling is in dit programma zelf eigenaar van het document. Dit houdt in dat de leerling, vanaf klas 1, zelf verantwoordelijk is voor het opnemen van activiteiten in het document. Aan het eind van het schooljaar sluit de mogelijkheid om nog nieuwe activiteiten toe te voegen en worden de ingevoerde activiteiten gecontroleerd door docent, mentor, decaan of afdelingsleider. Dit betekent dat leerlingen uit leerjaar zes voor 1 april hun gegevens ingevoerd moeten hebben. Voor leerlingen uit de leerjaren één tot en met vijf is dit voor 1 juni. Bij de start van het nieuwe schooljaar kunnen weer nieuwe activiteiten worden toegevoegd.
Op deze manier bouw je als leerling je totale plusdocument op.

Inloggen in Appreci8! is mogelijk via het webportaal, klik op “inloggen met je Office365-account”.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school