Home > Schoolgids > Onze school > Toetsbeleid

Toetsbeleid

Inhalen van toetsen
Elke dag dat een leerling ziek of om andere redenen absent is en daardoor een toets uit het toetsrooster, een vaardighedentoets of een praktische opdracht mist, dient dit voor aanvang van de toets telefonisch gemeld te worden op school en voor 12.00 uur per e-mail naar toetsabsent@gymnasium-apeldoorn.nl. In deze mail moet vermeld worden voor welk vak, met de bijbehorende docent, de leerling de toets mist, zodat de docent ingelicht kan worden. Via de schoolmail ontvangt de leerling de betreffende inhaaldatum en het tijdstip. Onder een “toets” verstaan we alle werken die beoordeeld worden met een cijfer, dus ook een tevoren opgegeven schriftelijke overhoring of een praktische opdracht.
Indien er recht op inhalen is gebeurt dit inhalen in principe op een vrijdagmiddag om 14.50 uur of op de in het jaarrooster geplande inhaaldagen.

Herkansingen
Overgangstoetsen (niet meetellend voor het examendossier):
De vakdocent bepaalt of een leerling/een groep leerlingen de mogelijkheid krijgt/krijgen om een toets nogmaals te maken. De vakdocent heeft hiervoor overleg met de vaksectie en/of de afdelingsleider van de betrokken jaarlaag.

Examendossiertoetsen:
Voor klas 4, 5 en 6 geldt voor schoolexamentoetsen een aparte regeling. De regeling is terug te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Toetsrooster
Klik hier voor het toetsrooster.

GYM toetsbeleid

 

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school