Home > Schoolgids > Openbaar onderwijs

Actief burgerschap

maandag 1 oktober 2018

Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip actief burgerschap. Om betrokken burgerschap bij leerlingen te stimuleren, laten de scholen hun leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage. Mede hierdoor leren ze verantwoordelijkheid dragen in de… Lees verder

Anti-discriminatiebeleid

maandag 1 oktober 2018

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaal-economisch milieu en fysieke verschijning’ Om discriminatie te voorkomen wordt… Lees verder

Bestuur AVOO

maandag 1 oktober 2018

Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO). De drie scholen van AVOO staan onder leiding van het College van Bestuur. Dhr. drs. A. Kastelein vormt als bestuursvoorzitter… Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

maandag 1 oktober 2018

Het Apeldoorns Voortgezet Onderwijs (AVOO) bestaat uit drie scholen. Elke school heeft een eigen deelraad of medezeggenschapsraad (MR) en is per school met twee personeelsleden, een ouder en een leerling vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor school gebonden zaken… Lees verder

Identiteit van openbaar onderwijs

maandag 1 oktober 2018

Onze school behoort tot de stichting  AVOO waar drie openbare scholen voor voortgezet onderwijs onder vallen. Wij staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing en respecteren ieders opvatting en passen dit toe in de dagelijkse praktijk. Wij verdiepen ons… Lees verder

Jaarverslag AVOO

maandag 1 oktober 2018

De kwaliteit van ons onderwijs staat voorop en daarover wil AVOO zich ook verantwoorden. Dit doen wij via ons jaarverslag. In het jaarverslag beschrijven wij onze belangrijkste werkzaamheden en resultaten van het afgelopen jaar. De samenvatting van het jaarverslag 2017 en het volledige… Lees verder

Missie van onze school

dinsdag 25 september 2018

Het Gymnasium Apeldoorn stimuleert iedere leerling om zich, door middel van reflecteren op eigen gedrag, op het gebied van persoonlijke kwaliteiten te blijven ontplooien. Wij zijn een school met een duidelijke visie: Het Gymnasium Apeldoorn biedt alle nieuwsgierige leerlingen van nu… Lees verder

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school