Home > Schoolgids > Openbaar onderwijs > Bestuur AVOO

Bestuur AVOO

maandag 1 oktober 2018

Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO). De drie scholen van AVOO staan onder leiding van het College van Bestuur.

Dhr. drs. A. Kastelein vormt als bestuursvoorzitter ad interim het bevoegd gezag van de scholen. De bestuursvoorzitter a.i. is bereikbaar via het secretariaat van het AVOO:

Postbus 20017
7302 HA Apeldoorn
Telefoon: 055 539 38 56
E-mail: secretariaat@avoo.nl

Bezoekadres: Hoenderparkweg 61, 7335 GR Apeldoorn

Bestuursmodel
Sinds 1 januari 2009, de oprichtingsdatum van stichting AVOO geldt het bestuursmodel met een scheiding tussen toezicht (raad van toezicht) en bestuur (voorzitter college van bestuur). Deze vorm sluit aan bij de ideeën binnen de rijksoverheid om een scheiding aan te brengen tussen bestuur en toezicht. De Stichting onderschrijft de code Goed Onderwijsbestuur.

De bestuursvoorzitter is eindverantwoordelijk voor de bepaling van de strategische en onderwijskundige koers van de scholengroep, voor de bewaking van de samenhang in de totale organisatie, de bedrijfsvoering en voor het creëren van randvoorwaarden voor krachtige en bloeiende scholen die gezamenlijk een onderwijsaanbod bieden dat nauw aansluit bij de vraag uit de Apeldoornse samenleving.

In 2008 zijn de statuten van de Stichting, het managementstatuut en het handboek Governance vastgesteld. De gekozen bestuursfilosofie en bijpassende organisatiestructuur garanderen een goede balans van verantwoordelijkheden tussen rectoren, College van Bestuur en Raad van Toezicht.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school