Home > Schoolgids

Contact met ouders/verzorgers

Het Gymnasium streeft naar zo goed mogelijke contacten tussen ouders en school; van school naar de ouders, maar ook van ouders naar school. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Voor ouders en leerlingen van de eerste en tweede… Lees verder

Contactgegevens Gymnasium Apeldoorn

Schoolleiding Rector dhr. L.J.J. van Lier MEd Afdelingsleider klas 1 en 2: dhr. drs. E.M.M. (Erwin) Hudepohl Afdelingsleider klas 3 en 4: mevr. drs. I.W.M. (Ingeborg) Verdegaal Afdelingsleider klas 5 en 6: mevr. E.F.M. (Liesbeth) Meijer MA   Gymnasium Apeldoorn… Lees verder

Convenant Veilige School

dinsdag 7 juli 2020

De schoolleiding heeft het Convenant Veilige School ondertekend. Dit convenant is mede ondertekend door alle andere scholen voor het Voortgezet Onderwijs, de Gemeente Apeldoorn en de Regionale Politie Noord- en Oost-Gelderland District Apeldoorn. Het doel van dit convenant is om… Lees verder

Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

dinsdag 7 juli 2020

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn Telefoon: 055 526 84 00 Website: www.coda-apeldoorn.nl… Lees verder

De geschiedenis van de school

Het Gymnasium Apeldoorn is een categoriaal gymnasium. De in 1913 opgerichte school biedt in het schooljaar 2019/20 onderwijs aan bijna 630 leerlingen. Het Gymnasium Apeldoorn bestaat uit vier gebouwen, namelijk een monumentaal hoofdgebouw, een monumentale gymzaal (1923), een moderner gebouw… Lees verder

Doelen van ons onderwijs

Gymnasium Apeldoorn. Een school waar je onderzoekt en ontdekt. Waar je meningen vormt maar ook leert om ze weer los te laten. Waar je grenzen verkent en verlegt. We dagen je uit je talent te gebruiken. Contact vinden we belangrijk…. Lees verder

Excelleren

Onze leerlingen mogen laten zien wat ze kunnen. We willen hen stimuleren het uiterste uit zichzelf te halen en trots te zijn op wat ze kunnen. Als school willen we onze leerlingen de waardering geven die bij deze houding en… Lees verder

Gebruik van foto- en filmopnames

dinsdag 7 juli 2020

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Omdat uw kind nog minderjarig is,… Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

dinsdag 7 juli 2020

Het Apeldoorns Voortgezet Onderwijs (AVOO) bestaat uit drie scholen. Elke school heeft een eigen deelraad of medezeggenschapsraad (MR) en is per school met twee personeelsleden, een ouder en een leerling vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor school gebonden zaken… Lees verder

Gemeente Apeldoorn

dinsdag 7 juli 2020

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn Telefoon: 14055 Bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur E-mail: gemeente@apeldoorn.nl… Lees verder

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school