Home > Schoolgids

Contactgegevens Gymnasium Apeldoorn

Schoolleiding Waarnemend Rector: mevr. E.F.M. (Liesbeth) Meijer MA Afdelingsleider klas 1 en 2: dhr. drs. E.M.M. (Erwin) Hudepohl Afdelingsleider klas 3 en 4: mevr. drs. I.W.M. (Ingeborg) Verdegaal Waarnemend afdelingsleider klas 5 en 6: dhr. R.C.C. (Bob) Coenraats MA  … Lees verder

Convenant Veilige School

De schoolleiding heeft het Convenant Veilige School ondertekend. Dit convenant is mede ondertekend door alle andere scholen voor het Voortgezet Onderwijs, de Gemeente Apeldoorn en de Regionale Politie Noord- en Oost-Gelderland District Apeldoorn. Het doel van dit convenant is om… Lees verder

Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn Telefoon: 055 526 84 00 Website: www.coda-apeldoorn.nl… Lees verder

De geschiedenis van de school

Het Gymnasium Apeldoorn is een categoriaal gymnasium. De in 1913 opgerichte school biedt in het schooljaar 2018/19 onderwijs aan bijna 700 leerlingen. Het Gymnasium Apeldoorn bestaat uit vier gebouwen, namelijk een monumentaal hoofdgebouw, een monumentale gymzaal (1923), een moderner gebouw… Lees verder

Doelen van ons onderwijs

Gymnasium Apeldoorn. Een school waar je onderzoekt en ontdekt. Waar je meningen vormt maar ook leert om ze weer los te laten. Waar je grenzen verkent en verlegt. We dagen je uit je talent te gebruiken. Contact vinden we belangrijk…. Lees verder

Gebruik van foto- en filmopnames

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Omdat uw kind nog minderjarig is,… Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het Apeldoorns Voortgezet Onderwijs (AVOO) bestaat uit drie scholen. Elke school heeft een eigen deelraad of medezeggenschapsraad (MR) en is per school met twee personeelsleden, een ouder en een leerling vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor school gebonden zaken… Lees verder

Gemeente Apeldoorn

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn Telefoon: 055 580 15 55 Bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur E-mail: gemeente@apeldoorn.nl… Lees verder

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve… Lees verder

Het leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen op de school. Het is opgesteld in overleg met de leerlingen. Bij de afdelingsleiders en de leerlingenadministratie ligt het leerlingenstatuut ter inzage…. Lees verder

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school